Personel Girişi

İmar Durumları

İmar Durumu(1/25000)

Müdürlüğümüz Köylerimizin imar durumunu 1/25000 ölçekli planlara göre vermeye yetkilidir.

Gerekli Belgeler

  • Dilekçe(Tapu sahibi tarafından sunulan dilekçe/tapu sahibi yoksa vekiline ait vekaletname)
  • Tapu Örneği
  • Bornova Belediyesi Gelir Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı

İmar Durumu (1/1000)

Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre oluşan kitleler bazında parsellerin durumunu belirten belgedir. İmar durumu ile sadece proje tanzim edilebilir , inşaat yapılamaz

Gerekli Belgeler

  • Dilekçe
  • Tapu fotokopisi
  • Aplikasyon

Ücret Tarifeleri

S.NO HİZMET ADI 2015 YILI UYGULANAN
1 İMAR DURUMU ÜCRETİ 150 TL
2 YER SEÇİM BELGESİ ÜCRETİ 150 TL
3 KISITLILIK BELGESİ ÜCRETİ 15 TL
4 1/1000 İMAR PLANI PAFTASINDAN TAM OZALİT ÜCRETİ 80 TL
5 1/25000 İMAR PLANI PAFTASINDAN TAM OZALİT ÜCRETİ 125 TL
6 A4 İMAR PLANI ÖRNEĞİ ÜCRETİ 40 TL
7 A3 İMAR PLANI ÖRNEĞİ ÜCRETİ 50 TL