“ÇOCUK GÖZÜYLE GELECEĞİ TASARLAMAK” KONULU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

“GELECEĞİN RESSAMINI ARIYORUZ”

BORNOVA BELEDİYESİ

“ÇOCUK GÖZÜYLE GELECEĞİ TASARLAMAK” KONULU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ: Çocukların hayal dünyalarını, gelecek konusunda duygu ve düşüncelerini  öğrenmenin yanında kendileri için nasıl bir gelecek tasarladıklarını görebilmektir.

KONU: “Çocuk Gözüyle Geleceği Tasarlamak”

KATILIM: İzmir il sınırları içinde yer alan tüm Özel ve Resmi Okullarda öğrenim gören ilkokul, ortaokul öğrencilerine açıktır. İki kategoride değerlendirme yapılacaktır.

  1. Kategori: 6-10 yaş arası (2012 – 2008 DOĞUMLULAR)
  2. Kategori: 11-15 yaş arası (2007 – 2003 DOĞUMLULAR)

YARIŞMA ŞARTLARI:

  1. Katılımcı, teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.
  2. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile Bornova Belediyesi çalışanlarının birinci derece yakınları katılamaz.
  3. C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 22.08.2017 tarih 2017/25 sayılı genelgesi 8. maddesine istinaden yarışma ve sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin hiçbir şekilde sahibinden izin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır. Ancak gerekli durumlarda Bakanlık bu eserleri muvafakat almadan ve herhangi bir ücret ödemeden kullanma hakkına sahip olacaktır.
  4. Belirlenen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  5. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

KATILIM ŞARTLARI:

  1. Her katılımcı, yarışmaya daha önce sergilenmemiş ya da ödül almamış, özgün 1 (bir) resimle katılabilir.
  2. Resimler 35 cm x 50 cm ölçülerinde olmalıdır. Paspartu, çerçeve ya da kenar süsü kullanılmamalıdır. Resmin ön yüzünde hiçbir yazı, imza ve ibare olmamalıdır. Arkasına katılım bilgilerinin yer aldığı ekte verilen katılımcı bilgi formu yapıştırılacaktır.
  3. Teknik serbesttir. (Pastel boya, kuru boya, guvaş boya, suluboya kullanılabilir.) Fotokopi ya da dijital ortamda hazırlanan resimler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

ESERLERİN GÖNDERİMİ:

Eserler en geç 13 Nisan 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili adrese posta, kargo yoluyla ya da elden teslim edilerek ulaştırılmadır. Resim teslim edilirken; şartnamenin sonunda verilen “Katılım Formu” nun resmin arkasına yapıştırılması ve mutlaka veli tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan resimler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Yarışmaya katılan eserler katılımcılara gönderilmeyecektir. Geri almak isteyenler ilgili adrese gelerek elden 30 gün içinde resimlerini alabileceklerdir. Posta ya da kargoda zarar gören/kaybolan eserlerden kurumumuz sorumlu değildir.

ESERLERİN TESLİM ADRESİ:

Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplığı

Kazım Dirik Mah. Fevzi Çakmak Caddesi No:32 1. Kat Bornova/İZMİR

SEÇİCİ KURUL:

Prof. Dr. Merih TEKİN BENDER ( Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi A.B.D. Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç.Dr. Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ (Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi A.B.D. Öğretim Üyesi )

Yrd. Doç. Dr. Ekin BOZTAŞ (Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi A.B.D. Öğretim Üyesi )

Aysun Bircan (Bornova Belediyesi Temsilcisi-Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi A.B.D. Yüksek Lisans Mezunu)

DEĞERLENDİRME:

Seçici Kurul değerlendirmeleri sonucu her iki kategori için dereceye giren ilk üç eseri belirler. Bunun dışında yayınlanmaya ve sergilenmeye değer görülen eserler de seçilir. Seçilen ve ödül alan eserler Bornova Belediyesi’ne ait salonlarda sergilenecektir.

ÖDÜLLER:

Ödüller her iki kategori için ayrı olarak belirlenecektir. Her iki kategoride de üçer adet Başarı Ödülü verilecektir. Ödül her bir başarı ödülü olarak 750 TL (yediyüzelliTürk Lirası) değerinde hediye çeki olacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Başlama Tarihi: 12 Mart 2018

Bitiş Tarihi: 13 Nisan 2018

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: 22 Nisan 2018

Sonuçlar Ödül Töreninin ardından Belediyemizin resmi web sitesinde (www.bornova.bel.tr) yayınlanacaktır.

Bornova Belediyesi yukarıda belirtilen tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

YARIŞMA SEKRETERYASI:

Bornova Belediyesi, Kültür İşleri Müdürlüğü tel: 999 29 29

Beste EŞKİ dahili no:4963

Lütfiye GÜLER dahili no:4964

 

 

BORNOVA BELEDİYESİ

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

“ÇOCUK GÖZÜYLE GELECEĞİ TASARLAMAK” KONULU RESİM YARIŞMASI

KATILIM FORMU

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

 

 

 

 

DOĞUM TARİHİ

 

KATEGORİ

 

 

1.      KATEGORİ                   2. KATEGORİ

OKULU  

 

 

VELİNİN CEP TELEFONU  

 

 

 

Yarışma şartnamesini katılımcı adına okudum ve koşulları kabul ediyorum.

Öğrenci Velisinin Adı Soyadı:

İmzası:

Tarih:

Katılım Formunu doldurduktan sonra resimlerin arka sol köşesine yapıştırılacaktır.

 

 

 

GÜZEL BALKON – GÜZEL BAHÇE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

GÜZEL BALKON-GÜZEL BAHÇE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Bornova ilçe sınırları içerisinde bulunan evlerin balkonları ve bahçelerinde, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratmak ve kent içerisinde doğanın yaşamasını sağlamak amacıyla ‘Güzel Balkon – Güzel Bahçe Yarışması’ düzenlenmiştir.

Güzel Balkon :  Bornova ilçesi sınırlarında bulunan ve sahipleri tarafından aşağıdaki koşullara göre Belediyemize başvuruda bulunan balkonlar değerlendirmeye alınacaktır.

Güzel Bahçe : Bornova ilçesi sınırlarında bulunan ve sahipleri tarafından aşağıdaki koşullara göre Belediyemize başvuruda bulunan bahçeler değerlendirmeye alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI

1) Bornova ilçe sınırları içerisinde bulunan konutlarda yaşayan herkes yarışmaya katılabilir.

2) Etkinliğimize katılmak isteyen yarışmacılar, www.bornova.bel.tr adresinden ya da Bornova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden temin edebileceğiniz şartnamemiz ekindeki başvuru formunu doldurarak aşağıda belirtilen adrese şahsen başvuruda bulunabilirler.

3) Yarışmacılar, değerlendirilecek balkon veya bahçenin en az 5 farklı noktasından alınacak renkli fotoğraflar ile birlikte başvuruda bulunacaklardır.

4) Yarışmada değerlendirilecek balkonun veya bahçenin CD ortamına yüklenmiş veya A3 boyutunda renkli baskısı alınmış en  az 5 fotoğrafı ve başvuru formu ile birlikte formda belirtilen teslim adresine şahsen yapılan başvurular kabul edilecektir.

5) “En Güzel Bahçe” kategorisinde katılacak yarışmacılar, yarışmaya konu olan bahçenin bulunduğu apartman ve/veya sitenin yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve karar defterine işlenmiş belgesini başvuru esnasında sunmak zorundadırlar.

6) Yarışmacıların balkon ve bahçe ile ilgili çekilmiş fotoğraflarının telif hakkı yarışmacıya aittir. Fotoğrafların hiçbir şekilde sahibinden izin alınmadan basım, yayın ve paylaşımı yapılmayacaktır.

7)  Bornova Belediyesi’nin, yarışmanın değerlendirmesi için kurduğu jüri üyeleri tarafından yarışmacı balkonlarda veya bahçelerde fotoğraf çekimi yapılabilecektir.

8) Yarışmacı balkon veya bahçeler tamamen sahipleri tarafından işbu şartnameye uygun olarak düzenlenecektir. Yarışmacılar profesyonel olarak balkon veya bahçe düzenleme hizmeti, peyzaj mimarlığı hizmeti sunan kişilerden veya firmalardan destek, katkı, hizmet alamazlar ve yarışma ile ilgili hiçbir hak iddia edemezler.

9) Yarışmacılar sadece bir kategoride yarışmaya katılabilirler.

10) Yarışmacılar, Bornova Belediyesi’nin belirlediği tüm şartları onaylamış kabul edilir.

 

JÜRİ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Yarışmacılar, balkon veya bahçenin en az 5 fotoğrafını başvuru formları ile birlikte en geç 18.05.2018 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese elden teslim edeceklerdir.

2) Jüri tarafından başvurular değerlendirilecek ve birinci, ikinci ve üçüncüler belirlenecektir. Dereceye giren Güzel Balkon ve Güzel Bahçe kategorisindeki katılımcılar Bornova Belediyesi tarafından ödüllendirilecek olup, tüm katılımcılara Teşekkür Belgesi verilecektir.

3) Dereceye giren balkonların ve bahçelerin ödüllerinin verileceği yer ve tarih katılımcılara telefonla bildirilecektir.

 

ÖDÜLLER

‘GÜZEL BAHÇE’ Kategorisinde yarışmaya katılanlardan;

BİRİNCİYE:    Bir Tam Altın;

İKİNCİYE:      Bir Yarım Altın;

ÜÇÜNCÜYE:  Bir Çeyrek Altın.

 

‘GÜZEL BALKON’ Kategorisinde yarışmaya katılanlardan;

BİRİNCİYE:    Bir Tam Altın;

İKİNCİYE:      Bir Yarım Altın;

ÜÇÜNCÜYE:  Bir Çeyrek Altın.

 

YARIŞMAYA KATILIM BELGELERİNİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRES VE TELEFON

Bornova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ergene Mah. 2 Sok. No:7 Kat:5 Bornova Belediyesi Ek Hizmet Binası Bornova/İZMİR

Telefon: (232) 999 29 29  Dahili: 2204-2208-2202

 

 

GÜZEL BALKON – GÜZEL BAHÇE YARIŞMASI

KATILIMCI BAŞVURU FORMU

BAŞVURU SAHİBİNİN;

ADI – SOYADI:

ADRESİ:

TELEFONU:

Yarışma Kategorisi (Başvurduğunuz kategoriye ait kutucuğu işaretleyiniz.)

 

Güzel Balkon                                                 Güzel Bahçe

 

BAŞVURU TARİHİ:

BAŞVURU SAHİBİNE AİT İMZA:

BORNOVA BELEDİYESİ“BORNOVA’NIN ŞARKILARI” YARIŞMASI ŞARTNAME

Birinci Bölüm
YARIŞMANIN AMACI
Bornova’yı tanıtan, Bornovalı olma ruhunu pekiştiren ve Bornova’nın dokusunu müzikle anlatmayı amaçlayan “Bornova’nın Şarkıları” adını taşıyacaktır.
İkinci Bölüm
YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI
1. Yarışmaya T.C. vatandaşı olan besteci, söz yazarı, aranjör ve şarkıcılar katılabilir.
2. Ön Seçici Kurul üyeleri, Final Jüri üyeleri ve bu üyelerin birinci ve ikinci derece akrabaları ile Bornova Belediyesi çalışanları yarışmaya katılamazlar.
3. Yarışmaya gönderilen şarkının/şarkıların, seslendirilmemiş, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gereklidir.
4. Bir besteci, yarışmaya en fazla 2 şarkıyla katılabilir.
5. Yarışmaya katılan şarkı sahipleri bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.
Üçüncü Bölüm
YAPITLARDA ARANACAK KOŞULLAR
1. Yapıtlar; Pop, Rock ve Pop-Rock türünde, tür özelliklerine uygun altyapılar kullanılarak düzenlenmiş, ses ve orkestra için vokal müzik (Konser şarkıları) dalında bestelenmiş olmalıdır.
2. Yapıtlar; Türkçe dil kurallarına dikkat edilerek uygun bir prozodi (söz ve ses uyumu) ile icra edilebilecek şekilde olmalıdır.
3. Besteci, şarkısında kullanacağı kompozisyon dilinde özgürdür.
4. Şarkı sözleri, Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle; Cumhuriyet’in niteliklerini benimsetici, bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine erişmesi amacını güden Atatürk ilkeleri ve bu ilkelerin dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Argo, kaba tabir vs. kullanılamaz. Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen ve anlamsız olmaması, ticari bir amaç taşımaması gerekmektedir.
Şartname-2
5. Yarışmaya gönderilen şarkı, ses ve orkestra için olmalıdır. Besteci, orkestralama anlayışında, seçimlerinde özgürdür.
6. Şarkının süresi en az 3, en fazla 6 dakika olmalıdır.
7. Yapıtlar, tek solist tarafından seslendirilebileceği gibi, vokal grupları tarafından da seslendirilebilir. İdarenin istemesi halinde finale kalan yapıtlar büyük orkestra eşliğinde, canlı sunulacaktır.
Dördüncü Bölüm
KARŞILIKLI HAKLAR
1. Besteci, Bornova Belediyesi “Bornova’nın Şarkıları Yarışması” için gönderdiği eserlerini yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz, yayınlatamaz.
2. Ön görülen ödül, teamüller doğrultusunda söz yazarları için %40, bestekârlar için %60 ücreti kapsar. Para ödülü bestekâr ve söz yazarına ayrı ayrı verilir. Besteci ve söz yazarı kendi aralarında farklı bir anlaşma yaptılarsa, bu durum yarışma şartnamesini değiştirmez. Bu, bestekâr ve söz yazarının aralarında çözeceği bir konudur.
3. Besteciler, eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu hiçbir şekilde ve hiçbir eserden ilham almadıklarını taahhüt edip, Bornova Belediyesi ”Bornova’nın Şarkıları Yarışması” özel şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı (EK- 1) belgeyi doldurup imzalayarak başvurularında yer alan ve ağzı kapalı olarak teslim edilecek kimlik bilgilerinin olduğu zarfa koymakla yükümlüdürler.
4. Yarışmaya katılan şarkıların seslendirme hakkı CD, Kaset, Video-CD ve DVD yapma ve yayınlama, çoğaltma hakları Bornova Belediyesi’ne ait olacaktır. Bu konuyla ilgili (EK-2) belgeyi doldurup imzalayarak başvurularında yer alan ve ağzı kapalı olarak teslim edilecek kimlik bilgilerinin olduğu zarfa koymakla yükümlüdürler.
5. Besteciler bu yarışmaya gönderdikleri eserlerini, başka hiçbir yarışmaya gönderemezler. Bu husus tespit edildiğinde, hangi aşamada olursa olsun, eser/eserler yarışma dışı bırakılır, herhangi bir para ödülü verilmiş ise para geri alınır.
6. Bu şartnamenin ana ilke esasları paralelinde özellikle yarışmaya katılacak eserlerin müzik kalitesine yönelik tedbir almaya ve bunun için gerektiğinde diğer özel veya ek şartnameler yazılmasına, işbu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, gerekli tedbirleri almaya Bornova Belediyesi yetkilidir. Bu şartnamenin uygulanmasında doğabilecek ihtilaflar İzmir Mahkemelerince çözümlenir.
Şartname-3
Beşinci Bölüm
YAPITIN TESLİMİ
1. Yarışmacılar en geç 01 Haziran 2018 günü saat 17.00’a kadar yapıtlarına ilişkin tüm materyallerini (detayları aşağıdadır) BORNOVA BELEDİYESİ “BORNOVA’NIN ŞARKILARI YARIŞMASI ve beş rakam ya da harften oluşan rumuzun yazıldığı bir zarf içinde aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü posta ile ya da makbuz karşılığı (alındı belgesi) elden teslim eder.
2. Yarışmaya gönderilen şarkı, en geç 01 Haziran 2018’e kadar teslim edilmiş olmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra gelecek yapıtlar yarışmaya katılamazlar. Postada olacak gecikmeler ve kayıplardan Bornova Belediyesi sorumlu tutulamaz. Ayrıca belirtilen adres dışında Bornova Belediyesi’nin herhangi bir birim veya hizmet binasına gönderilmiş ve Bornova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Fevzi Çakmak CD. No:32 K:2 Atatürk Kitaplığı adresine ulaştırılamamış yapıtlar “İdare” tarafından teslim alınmış sayılmaz.
3. Her şarkıya besteci tarafından bir RUMUZ verilecektir. Rumuz beş rakamdan ya da anlam taşıyan, taşımayan beş harften oluşabilir. Yarışmaya birden çok şarkıyla katılan besteciler her yapıt için başka bir rumuz kullanacaklardır.
4. Besteci, her yapıtı için ayrı ve kapalı bir KİMLİK ZARFI düzenleyecektir.
5. Kapalı Kimlik Zarfı’nın üzerinde, bestecinin yapıtı için kullandığı rumuz bulunacaktır. (Bu zarf üstünde bestecinin kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır.)
6. Besteciler, BORNOVA BELEDİYESİ “BORNOVA’NIN ŞARKILARI YARIŞMASI” ibaresi ile üzerine rumuz yazılı ana büyük zarf içinde:
a. 2 adet CD (CD çalarda okunacak formatta)
b. 8 adet eserin notası (üzerinde sadece rumuz yazılı)
c. 8 nüsha şarkı sözü (üzerinde sadece rumuz yazılı)
olmalıdır.
Büyük zarfın içerisinde bir de kapalı KİMLİK ZARFI oluşturulup;
d. Şarkı künyesi (Şarkı adı – besteci – söz yazarı – aranjör adları)
e. Bestecinin adı soyadı, doğum yeri ve yılı, özgeçmişi, adresi, telefon, faks ve e-mail adresini içeren bir belge,
f. Bestecinin bu Şartnamenin arkasında bulunan ve yarışma koşullarını aynen kabul ettiğini belirten, imzalı ve tarihli taahhütname (EK-1) ve teliflerle ilgili (EK-2) belgesi,
eklenerek üstünde sadece rumuz yazılı ağzı kapalı olarak ana büyük zarfın içerisine konulmalıdır.
Şartname-4
Altıncı Bölüm
ÖN SEÇİCİ KURUL
1. Ön Seçici Kurul konu ile ilgili yeterliliği olan beş kişiden oluşacaktır.
2. Beş Ön Seçici kurul üyesi ortak yapılacak toplantıda eserleri 100 üzerinden puanlayarak değerlendirir. Kurul üyelerinin puan ortalamaları alınarak en yüksek puandan aşağıya doğru ilk 10 eser belirlenir. Puanı eşit olan eserler kurul arasında tekrar değerlendirilir yine de eşitliğin bozulmadığı durumlarda kurul başkanının bir fazla oyu ile eşitlik bozularak sıralamaya son hali verilir.
3. Kurul üyeleri değerlendirmeye uygun görmediği ve şartname koşullarına uymayan eserleri ön eleme yapma yetkisine sahiptir.
4. Ön Seçici Kurul değerlendirmeleri imzalı tutanak altına alarak idareye teslim eder.
5. Ön Seçici Kurul toplantı takvimi idarenin belirleyeceği gün ve saatte yapılır.
6. Ön Seçici Kurul Üyeleri, Final Jürisi’nin içerisinde de yer alabilir. Ön Seçici Kurulun Final Jürisi içerisinde yer alıp almayacağı durumuna “İdare” tarafından karar verilecektir.
Yedinci Bölüm
FİNAL YARIŞMASI
1. Gerçekleştirilecek olan final idarenin belirleyeceği bir yerde ve tarihte yapılacaktır. Bornova Belediyesi’nin istemesi halinde finalist şarkıların idarenin oluşturduğu büyük orkestra eşliğinde uygun görülen solistlerin/toplulukların (varsa vokalistlerin) canlı performansları ile Bornova’da halk huzurunda gerçekleştirilebilir.
2. Finalde yarışacak olan eserlere ilişkin düzenlemeler büyük orkestranın yapısına uygun olarak besteci ve hizmet alınan aranjör tarafından yazdırılacaktır.
FİNAL JÜRİSİ
1. Jüri konu ile ilgili yeterliliği olan beş kişiden oluşacaktır.
2. Beş jüri üyesi ortak yapılacak toplantıda veya organizasyonda eserleri 100 üzerinden puanlayarak değerlendirir. Jüri üyelerinin puan ortalamaları alınarak en yüksek puandan aşağıya doğru ilk dört eser belirlenir. Puanı eşit olan eserler jüri arasında tekrar değerlendirilir yine de eşitliğin bozulmadığı durumlarda jüri başkanının bir fazla oyu ile eşitlik bozularak sıralamaya son hali verilir.
3. Final Jürisi, değerlendirmeleri imzalı tutanak altına alarak idareye teslim eder.
Şartname-5
Sekizinci Bölüm
ÖDÜLLER
Birinci : 8.000,00 TL (SekizbinTürkLirası) ve PLAKET
İkinci : 5.000,00 TL (BeşbinTürkLirası) ve PLAKET
Üçüncü : 3.000,00 TL (ÜçbinTürkLirası) ve PLAKET
Jüri Özel Ödül : 1.000,00 TL (BinTürkLirası) ve PLAKET
Şartname ve başvuru dilekçesi örnekleri;
www.bornova.bel.tr
 İRTİBAT BİLGİLERİ VE ESERLERİN TESLİM EDİLECEĞİ ADRES:
BORNOVA BELEDİYESİ KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Fevzi Çakmak Cd. No:32 K:2 Atatürk Kitaplığı P.K. 35590
Bornova / İZMİR
Telefon : 0232 9992929 Dahili : 4905
Şartname-6
EK-1
TAAHHÜTNAME
T.C
BORNOVA BELEDİYESİ
İZMİR
Bornova Belediyesi “Bornova’nın Şarkıları Yarışması” için gönderdiğim eser, bütünüyle kendime aittir. Daha önce hiçbir yarışmaya göndermediğimi, (BU HUSUSA AYKIRI DAVRANMAM DURUMUNDA YARIŞMA DIŞI TUTULACAĞIMI, PARA ÖDÜLÜ ALMIŞ OLMAM HALİNDE, ALDIĞIM PARAYI İADE EDECEĞİMİ), eserimin hiçbir şekilde, hiçbir eserle bariz benzerlik taşımadığını; Bornova Belediyesi “Bornova’nın Şarkıları Yarışması” özel şartnamesini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.
TARİH:
ŞARKININ RUMUZU :
BESTECİNİN ADI-SOYADI :
BESTECİNİN İMZASI :
SÖZ YAZARININ ADI-SOYADI:
SÖZ YAZARININ İMZASI :
Şartname-7
EK-2
MUVAFAKATNAME
Sözü ve/veya müziği tarafıma ait bulunan, aşağıda ismi yazılı eserin/eserlerin muvafakat edilen Bornova Belediyesi tarafından; seslendirme, düzenleme, etkinlik organizasyon, plak, audio kaset, compact disc vb. her türlü ses ve görüntü taşımaya, depolamaya ve yaymaya mahsus araç ve gereçler vasıtasıyla çoğaltılmasına, dağıtılmasına yayınlanmasına, bu çoğaltılan ses ve görüntü taşıyıcılarının Radyo ve TV kuruluşlarında dijital ortam ve enteraktif alanda yayınlanmasının eser sahibi olarak adımın doğru biçimde yer alması koşuluyla MESAM, MSG ve MÜYORBİR’den doğan tüm telif haklarımdan da feragat ederek izin verdiğimi beyan ve kabul ederim.
TARİH :
ESER ADI VE RUMUZU :
İLK SATIRI :
BESTECİ :
SÖZ YAZARI :
ARANJOR :
MUVAFAKAT EDEN ESER SAHİBİNİN
ADI SOYADI :
İMZASI :
MUVAFAKAT EDEN SÖZ YAZARININ
ADI SOYADI :
İMZASI :
MUVAFAKAT EDEN ARANJÖRÜN
ADI SOYADI :
İMZASI :

Atatürk Mahallesinde Belediyemize ait Dr. S.Sırrı AYDOĞAN Kültür Merkezinde, Belediye gelirlerinin tahsil edildiği tahsilat veznesi bulunmakta olup, Vatandaşlarımızın Emlak vergisi, Ç.T.V vb. tüm ödemelerini buradaki veznemizden yapılabilecektir

Atatürk Mahallesinde Belediyemize ait Dr. S.Sırrı AYDOĞAN Kültür Merkezinde, Belediye gelirlerinin tahsil edildiği tahsilat veznesi bulunmakta olup, Vatandaşlarımızın Emlak vergisi, Ç.T.V vb. tüm ödemelerini buradaki veznemizden yapılabilecektir