7. Homeros Kısa Öykü Yarışması Sonuçları

Belediyemizce 7.si düzenlenen Homeros Kısa Öykü Yarışmamızda 3 eser derece girmiş olup,  2 eser jüri özel ödülüne layık bulunmuştur.  Ayrıca yayınlanacak olan kitabımızda yayımlanmaya değer olarak 12 adet eser jürimiz tarafından belirlenmiştir.

*Yayımlanmaya değer bulunan eserler alfabetik olarak sıralanmıştır.

BORNOVA BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU 2018-2019 KIŞ SEZONU SAHNE ARKASI KURSİYERİ BAŞVURU FORMU

*  Teknik ekip kursları Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ nun 18 yaş ve üzeri yaş grubu  katılımcılar için düzenlediği bir kurstur.

 • Kursa katılım, başvuran katılımcılar arasından mülakatla belirlenir.
 • Kurslar, 04 Kasım 2018 tarihinde başlayacak ve Mayıs sonuna kadar devam edecektir.
 • Dersler her Pazar Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacaktır.
 • 2000 doğumlulardan küçükler alınmayacaktır.
 • Teknik ekip kurs başvuru kayıtları 18 Ekim 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar devam edecektir. Bu tarihten sonra kayıt alınmayacaktır. 19 Ekim 2018 Cuma günü seçme saati konusunda bilgilendirme için e-posta gönderilecektir.

Kursiyer seçim süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır;

(*) Seçmeler 21 Ekim 2018 Pazar günü Çamdibi Katlı Pazaryeri Nedret Güvenç Sahnesi’nde yapılacaktır. Kazanan adaylar  Uğur Mumcu KSM’de eğitim görecektir.

(*) 2018-2019 eğitim sezon ücreti 01 Kasım – 20 Kasım 2018 tarihleri arasında tahsil edilecektir.

ÜCRETİN ÖDENMESİ:

Bornova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi’ne ya da “bornova.bel.tr adresindeki e-belediye sekmesinden “TC kimlik numarayla tahsilât”  butonuna tıklayarak yatırılacaktır.                                                                                                                                             

Ücret uygulaması şu şekilde olacaktır ;

Sezon (8 aylık) eğitim ücreti      :  120 TL.

 1. derece personel yakını : 90 TL.

Aynı aileden birden fazla kişi (1.derece akraba) (kişi başı) :  90 TL.

 

Formlarda dikkat edilmesi gereken noktalar;

(*) Formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

(*) Formlardaki e-posta bölümlerinin dikkatli doldurulması gerekmektedir. Çünkü sizlerle iletişim

e-posta aracılığı ile yapılacaktır. Bildirimleri almak için e-posta adreslerinizi kontrol etmeniz rica olunur.

BORNOVA BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU YETİŞKİN TİYATROSU BAŞVURU FORMU

 • Yetişkin tiyatrosu kursları Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’ nun 18 yaş ve üzeri yaş grubu katılımcılar için düzenlediği bir kurstur.
 • Kursa katılım, başvuran katılımcılar arasından sınavla belirlenir. (*)
 • Kurslar, 04 Kasım 2018 tarihinde başlayacak ve Mayıs sonuna kadar devam edecektir.
 • Dersler her Pazar Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ve Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi’nde yapılacaktır.  Prova süreci başladığında hafta içi akşamları ek çalışma yapılabilmektedir.
 • 2000 doğumlulardan küçükler alınmayacaktır.
 • Tirad-doğaçlama, ses ve hareket olmak üzere 3 aşamadan oluşacak olan sınav sadece 20-21 Ekim 2018 Cumartesi – Pazar günü Çamdibi Katlı Pazaryeri üzeri Nedret  Güvenç Sahnesi’nde yapılacak, mazeret sebebiyle ek sınav günü açılmayacaktır.
 • Yetişkin tiyatrosu kurs başvuru kayıtları 18 Ekim 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar devam edecektir. Bu tarihten sonra kayıt alınmayacaktır. 19 Ekim 2018 Cuma günü sınav saati konusunda bilgilendirme için e-posta gönderilecektir.

 

Kursiyer seçim süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi aşağıdadır;

(*) Seçmeler 20/21 Ekim 2018 Pazar günü Çamdibi Katlı Pazaryeri Nedret Güvenç Sahnesi’nde yapılacaktır. Kazanan adaylar yönetmenlerin kararı doğrultusunda Uğur Mumcu KSM ya da Çamdibi Nedret Güvenç Sahnesi’nden birinde eğitim görecektir.

(*) 2018-2019 eğitim sezon ücreti 01 Kasım – 20 Kasım 2018 tarihleri arasında tahsil edilecektir.

ÜCRETİN ÖDENMESİ:

Bornova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Birimi’ne ya da “bornova.bel.tr adresindeki e-belediye sekmesinden “TC kimlik numarayla tahsilât”  butonuna tıklayarak yatırılacaktır.                                                                                                                        

Ücret uygulaması şu şekilde olacaktır ;

Sezon (8 aylık) eğitim ücreti  :  120 TL.

 1. derece personel yakını : 90 TL.

Aynı aileden birden fazla kişi (1.derece akraba) (kişi başı) :  90 TL.

 

(*) 3 aşamalı sınavda değerlendirme amaçlı olarak istenilecek hususlar şunlardır:

 1. Tirad-Doğaçlama: Ekte yer alan tiradlardan en az bir tanesinin ezberlenmesi ve ezberlenen tiradın bulunduğu oyun metninin okunması zorunludur. Parçasını hazırlamayan adaylar seçmelere alınmayacaktır. Zorunlu tirada ek olarak adaylar eğer isterlerse kendi hazırladıkları bir tiradı da sahneleyebilirler.
 2. Ses: Piyano ile verilecek tek ses, iki ses ve ezgi tekrarı. Ritim tekrarı. Ayrıca adayların söylemek üzere bir şarkı seçmeleri gerekmektedir.
 3. Hareket: Hareket tekrarı, beden koordinasyonu, esneklik, müzikle uyumlu hareket edebilme becerileri değerlendirilecektir.

(*) Sınav günü adaylar kayıt yaptırdıkları tarih sırasına göre seçmelere alınacaktır.

(*) Sınava rahat kıyafetlerle gelinmesi gerekmektedir.

 

Formlarda dikkat edilmesi gereken noktalar;

(*) Formların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

(*) Formlardaki e-posta bölümlerinin dikkatli doldurulması gerekmektedir. Çünkü sizlerle iletişim e-posta aracılığı ile yapılacaktır. Bildirimleri almak için e-posta adreslerinizi kontrol etmeniz rica olunur.

Taşınmaz Mal Satış İlanı(18.10.2018)

1) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 18.10.2018 Perşembe günü Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Bornova Büyük Park içi – Bornova Belediyesi Binası Zemin Kat) nda satışı yapılacaktır.

Kapalı Teklif Usulü

Tekliflerin hazırlanması:

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Tekliflerin verilmesi:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının yani Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

Komisyon başkanlığına yani Yazı İşleri Müdürlüğü’ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarfların açılması:

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.

İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması:

Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

 

Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.

Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.

Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

 1. Gerçek kişi olması halinde;
 • Tebligat için adres beyanı,
 • C. Kimlik fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,
 • Noter tasdikli imza beyannamesi,
 • 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu (geçici teminat mektubu, şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,
 • Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*,
 • Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*.
 1. Tüzel kişi olması halinde,
 • İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
 • Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,
 • Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
 • Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
 • Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
 • 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu (geçici teminat mektubu, şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,
 • Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*,
 • Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)*.
 1. Ortak girişimlerden,
 • Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 • Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu

* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru dilekçesi

* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan Encümen / Komisyon Başkanlığı’na teslim edilmek üzere Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2) İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

3) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

 

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI(09.10.2018)

1) Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda nitelikleri belirtilmiş olan taşınmazların 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırasındaki işyerleri ayrılmaz bütün olarak,  3 yıllığına 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 09.10.2018 Salı günü Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (Bornova Büyükpark içi Bornova Belediyesi zemin kat) yukarıda yazılı yıllık tahmini bedelin artırılması suretiyle kiralama ihalesi yapılacaktır.

2) Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda nitelikleri belirtilmiş olan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. sırasındaki işyerleri ayrılmaz bütün olarak 3 yıllığına 09.10.2018 Salı günü Bornova Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yukarıda yazılı yıllık tahmini bedelin artırılması suretiyle kiraya verilecektir.

3) İstekliler teklif mektubuyla birlikte gerçek kişilerde geçici teminat makbuzu ya da banka teminat mektubunu, nüfus örneğini, ikametgâh belgesini;  tüzel kişilerde ise geçici teminat makbuzu ya da banka teminat mektubunu, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname ile noter tasdikli imza sirkülerini vermeleri şarttır. İstekliler bu belgeleri ihale başlangıç saatine kadar Encümen Başkanlığına ibraz edecekler ya da aynı saate kadar Encümen Başkanlığı veya İşletme Ve İştirakler Müdürlüğüne ulaşması kaydıyla tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebileceklerdir. Postada olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4) İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Bornova Belediyesi İşletme Ve İştirakler Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya isteklilere bedelsiz verilir.

5) Taşınmaz malların yıllık kira bedeli üzerinden KDV alınır.

6) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.