24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 ( 2.Mükerrer ) sayılı Resmi Gazete’de Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM:2015/24) yayınlanmıştır.

Bornova Belediyemiz sınırları içerisindeki asansörlerin, ilgili yönetmelik ve tebliğ uyarınca periyodik kontrollerinin 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilmesi için TÜRKAK(Türk Akreditasyon Kurumu)tarafından akredite edilmiş ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen A tipi Muayene Kuruluşlarından biri olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi ile Bornova Belediyemiz arasında 20.01.2016 tarihinde protokol yapılmıştır.