24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete‘ de Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Yönetmeliği hükümlerine göre bina yöneticisi, , asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur. Yıllık Kontrol yapılması için Belediyemiz, 01 /01/ 2018 tarihinden itibaren RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.’yi görevlendirmiş bulunmaktadır. Kontrollerin yapılmaması durumunda asansörlerle ilgili tüm problemlerden yönetici sorumlu olacaktır ve yönetmelik gereği asansörünüz Belediyemiz tarafından mühürlenecektir.

Bilgilendirme formu tarihinden 15 gün içerisinde binanızdaki asansörlerin kontrollerinin yapılması için RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ‘ne başvurmanız gerekmektedir. Periyodik kontrol, ilgili idarenin protokol yaptığı A tipi muayene kuruluşu tarafından bina sorumlusunun talebi üzerine veya re’sen yapılır.

Yıllık periyodik kontrollerin amacı, Asansörün, kullanıcıların ve bakım personelinin güvenliği tehlikeye düşürmeyecek durumda olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu aşamada hem bakım firmasının hem de yönetimin üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirip getirmediği tespit edilmiş olmaktadır. Bu konuda göstereceğiniz yakın ilgi ve alakanız için şimdiden teşekkür ederiz.

15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ- Ek 7” (periyodik kontrol taban ve tavan ücretleri) en alt limiti olarak Belediyemiz tarafından aşağıdaki gibi belirlenmiş olup, ilgili yönetmelikte belirtilen ve kurumumuz tarafından alınabilecek olan %10 ilgili idare payı da alınmamıştır.


Adres :
Bornova Merkez Kapalı Semt Pazarı İçi – Bornova / İzmirİletişim Bilgileri:

Tel : 0544 439 35 35 / 0546 439 35 35 / 0850 532 14 19

E-posta : Bornova@royalcert.com