Taşınmaz Mal Satış İhalesi (27.09.2018)

Bornova Ümit Mahallesi Kemalpaşa Caddesi No: 351 ve 351A adresinde, tapunun 30 L III a pafta 271 ada 5 parselinde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait İdare Binası ve Benzin İstasyonu nitelikli taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılmasına ilişkin ihale ilanı

Kadın Kulübü Kayıt Formu

Çocuk Kulübü Başvuru Formu

[recaptcha]