Bornova Ümit Mahallesi Kemalpaşa Caddesi No: 351 ve 351A adresinde, tapunun 30 L III a pafta 271 ada 5 parselinde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait İdare Binası ve Benzin İstasyonu nitelikli taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılmasına ilişkin ihale ilanı