83. Sokağın Kazım Karabekir Caddesi yönünden girişindeki ilk binadır. 19. Yüzyıl sonlarında yapıldığı düşünülüyor. Bilinen ilk kullanıcısı Giraud Ailesi’nden Alain Giraud’dur. Bina günümüzde bir eğitim kurumunun kullanımındadır. İlk Dünya güzelimiz Keriman Halis Ece’nin bu evde misafir kaldığı bilinmektedir.