Değerli katılımcı, bu anketin gerçekleştirilmesindeki amaç, kurumumuzun stratejik planı hazırlanırken sizlerin görüşleriyle sorunları, iyileştirmeye açık alanları tespit etmek ve çözüme yönelik stratejiler geliştirmektir.

Anket sonuçlarının kullanılmasında gizliliğe riayet edilecek ve tutulacak kayıtlarda görüşme yapılan kişilerin isimlerine/kurumlarına yer verilmeyecektir.

Bu ankette 16 soru bulunmaktadır.

Kişisel gizlilik Notu:

Bu ankette kişisel bilgilerinizi toplama amacı bulunmamaktadır. Anket cevaplarınızın kayıtlarını kimliğinizle ilişkilendirecek soru içermez.

GÖRÜŞÜLEN KİŞİNİN

Cinsiyeti:

Yaşı:

Medeni Hali:

Eğitimi:

Aylık Toplam Hane Geliri:

Çalışma Konumu:

Hanedeki Kişi Sayısı:

Hangi ilde doğdunuz:

Kaç yıldan beri Bornova'da yaşıyorsunuz:

İkamet edilen konutun türü:

Bornova İlçesi Hakkındaki Beğeni ve Görüşlerinizi aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı belirtiniz.

Bornova’da yaşadığım için kendimi şanslı sayıyorum ve burada yaşadığım için mutluyum

Bornova’nın yaşam kalitesi yüksek bir ilçe olduğunu düşünüyorum

Bornova’nın ekonomik gelişme potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum

Bornova’da yakın bir gelecekte turizm sektörünün gelişeceğini düşünüyorum

Bornova’da altyapı sorunlarının çözülmüş olduğunu düşünüyorum

Bornova’nın kentsel dönüşüm projeleriyle yeni bir yüze kavuşacağına inanıyorum

Bornova’nın bir sanayi ilçesi olma yolunda hızla ilerlediğini düşünüyorum

Bornova’nın bir kültür ilçesi olma yolunda hızla ilerlediğini düşünüyorum

Bornova’nın temiz ve doğaya çevreye saygılı bir ilçe olduğunu düşünüyorum

Bornova’da ulaşım sorununun olmadığını düşünüyorum

Bornova’daki spor tesislerinin yeterli olduğunu düşünüyorum

Bornova’da “Önce İnsan” diyen çağdaş ve katılımcı bir Belediye yönetimi olduğunu düşünüyorum

Bornova’da tarihsel ve kültürel dokunun korunduğunu düşünüyorum

Bornova’da ihtiyaç sahibi olanları destekleyen sosyal temelli bir yönetim anlayışı olduğunu düşünüyorum

Bornova’da sağlıklı bir yaşam için denetim çalışmalarının yeterli olduğunu düşünüyorum

Bornova Sakinlerinin Bornova’daki Belediye Hizmetlerine İlişkin Memnuniyet Algıları ile ilgi ifadelerden aşağıdaki hizmetlerden ne ölçüde memnun olduğunuzu belirtiniz.

Belediye Hizmet Alanları

Yol açma ve genişletme hizmetleri
Yeşil alan, park, bahçe hizmetleri
Temizlik hizmetleri
Çevrenin korunması ve kontrolü
İmar, ruhsat hizmetleri
Veterinerlik hizmeti ve başıboş hayvan hizmeti
Zabıta ve denetim hizmetleri
Kültür-sanat hizmetleri
Eğitimin desteklenmesine yönelik hizmetler
Spor hizmetleri
Sosyal hizmet ve yardımlar
Basın ve halkla ilişkiler hizmeti

Bornova Belediyesi’nin Yürütmekte Olduğu ve Yürüteceği Yerel-Kentsel Nitelikli Projelere Yönelik Destek Örüntüleri ile ilgili Yeni Dönemde yürüteceği projeler aşağıda sayılmıştır. Lütfen bu projelerden en fazla desteklediklerinizi size göre önem sırası belirterek 1 en güçlü olanı belirtmek üzere, 1’den 18’ye doğru sıralayınız.

Yerel-Kentsel Projeler

Meslek Kursları
Spor Tesisleri
Sağlık Tesisleri
Taziye Evleri
Kültür Kompleksi
Pazaryeri
Meydan Düzenlemeleri
Temizlik Hizmetleri
İstihdam Çalışmaları
Kooperatifçilik
Çevre Düzenlemeleri
Parklar ve Çocuk Oyun Alanları
Ağaçlandırma Alanları
Okul Öncesi Eğitim-Kreş
Ücretsiz Dershane
Gıda Yardımı
Sağlık Hizmetleri
Hayvan Barınağı

Bornova Sakinlerinin Yerel-Kentsel Sorun Tanımlamaları ve Bornova Belediyesi’nden Hizmet Beklentileri size göre Bornova’nın en önemli üç sorunu hangisidir? Lütfen sıra ile belirtiniz.

Sorun 1
Sorun 2
Sorun 3

Size göre yaşadığınız mahallede Bornova Belediyesinin öncelikli olarak sunması gereken ilk üç hizmet hangisidir? Lütfen sıra ile belirtiniz.
Hizmet 1
Hizmet 2
Hizmet 3

Gelecekte Bornova’nın nasıl bir yerleşim yeri olmasını hayal ediyorsunuz?