• Müdür

  Hasan ÇİMEN

 • Telefon

  (0232) 999 19 19

 • E-mail

  dileksikayet@bornova.bel.tr

 • Görev Tanımı

  1. BASIN – YAYIN DANIŞMANLIĞI GÖREV TANIMI
  – Bölgesel ve ulusal haber ve bilgileri toplamak, değerlendirmek amacıyla gazete, dergi, kitap, yayın organlarına abone olmak, satın almak, arşivlemek,
  – Ulusal ve yerel basın organlarını izlemek, ilgili haberleri kayda almak, gerekli birimlere gönderip tasnifleyip arşivlemek,
  – Belediye ile ilgili her türlü konuda basın bülteni hazırlamak, ilgili kişi-kurum-kuruluşlara göndermek, dosyalamak ve arşivlemek,
  – Belediyeye ait etkinlik, çalışma ve hizmetleri bülten haline getirerek basın organlarına iletmek,
  – Meclis veya Belediye ile ilgili her türlü toplantıları izlemek, belgelemek, kayda almak ve arşivini yapmak,
  – Belediyenin gerçekleştirdiği hizmetleri ve etkinlikleri bölge halkına duyurmak amacıyla aylık gazete çıkarmak, içeriğini hazırlamak, tasarımını yapmak.
  2. HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV TANIMI 
  – Belediye faaliyetlerinin, etkinliklerinin, yatırım, proje ve hedeflerinin kitle iletişim araçları ve diğer yollarla bölge halkına ve tüm kamuoyuna duyurulmasını, tanıtılmasını sağlamak,
  – Belediye hizmet, etkinlik, proje ve yatırımlarının tanıtılması amacıyla yeni iletişim seçenekleri yaratarak Bornova’nın tanınırlılığını üst düzeye çıkarmak,
  – Belediye ve başkanlık makamının vatandaş, muhtarlıklar, oda-dernek, kamu-özel sektör, üniversite ve STK örgütleri ile olan iletişimini sağlamak,
  – Halktan gelen istek ve şikayetleri telefonla, internet ortamında ve yüzyüze görüşerek kayda almak, ilgili birimlere göndermek ve şikayetin takibini yapmak,
  – Belediyenin tanınırlılığını üst düzeye çekebilmek için billboard, afiş, pankart, broşür, kitap, el kitapçığı vs için masaüstü yayıncılık ortamında gerekenleri yapmak,
  – Anket gibi çeşitli kamuoyu yoklama araçlarıyla bölge halkının beklentilerini ve şikayetlerini tespit etmek, elde edilen verilerle belediyenin hizmet politikasına yön vermek
  -Bornova Belediyesi Kurumsal Web sitesini  yapmak,güncellemek,birimlerin ihtiyacına ve özel projelere site yapmak

 • Faaliyet Alanı

  Bölge Halkı

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

Sosyal Medya da Paylaş