• Müdür

  Ufuk DEĞİRMENCİLER

 • Telefon

  (0232) 999 29 29 / 1700-1702

 • E-mail

  bim@bornova.bel.tr

 • Görev Tanımı

  Belediyemizce yürütülmekte olan kamu hizmetlerinin bilişim teknolojisi ve bileşenleri desteğinde, optimum koşullarda yürütülmesi.

 • Faaliyet Alanı

  Müdürlüğümüzün görev tanımı çerçevesinde İdari ve Teknik İşler Birimleri tarafından yürütülmekte olan iş ve işlemler:

  İdari İşler: Belge hazırlama, evrak akışı, arşivleme ve yıllık faaliyet raporu ile bütçe hazırlanması, stratejik  plan ve performans programı, birim faaliyet raporu, taşınır kayıt kontrol, donanım, yazılım, lisans vb. alımların ihale yoluyla gerçekleşetirilmesi.

  Teknik İşler: Donanım bakımı, arızası vb. son kullanıcılara teknik destek sağlamak; Yerel ve geniş alan ağları üzerinden verilmekte olan İnternet hizmetlerinin yürütülmesi; Sistem odasında bulunan sunucu ve donanımların kontrolü ve sorunsuz çalışmaları; Belediyemizce sunulan hizmetleri etkileyecek bilişim sistemlerinde standardizasyon geliştirmek üzere inceleme, analiz ve araştırmalar yapmak; Belediyemiz tarafından kullanılmakta olan yazılımların mevzuat değişiklikleri, son kullanıcılarıdan gelen talepler vb. gereksinimlerin ilgili yazılım firmalarına bildirilmesi, yazılımın temini; E-belediyecilik projeleri ile müdürlükler ve diğer kurumlar ile ortak projeler için koordinasyon ve teknik çalışmaların yapılması; Kurumumuzda mevcut veri tabının güncellenmesi, yenilenmesi çalışmalarının yapılması; Belediyemizce kullanılmakta EBYS işletilmesi ve E-imza temini ile arızalarının giderilmesi; Temel Bilgisayar kullanımı ile Belediyede kullanılmakta olan yazılım programlarının giderilmesi; Temel bilgisayar kullanımı ile Belediyede kullanılmakta olan yazılım programları kullanıcılarının eğitim taleplerini karşılamak; Sisteme dışardan gelebilecek saldırıların engellenmesi için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması çalışmlarının yürütülmesi.

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  Ekran Resmi 2015-06-18 20.23.00

 • Topoloji

Sosyal Medya da Paylaş