Arşiv Müdürlüğü

 • Müdür

  Mustafa Yaşar Taşkın

 • Telefon

  0 (232) 999 29 29 Dahili: 1500-1501

 • E-mail

 • Görev Tanımı

  1. Arşiv mevzuatını ve değişiklikleri takip ederek kuruma uyarlamalarını sağlamak.
  2. Müdürlüklerin belirli bir süre saklayacağı arşivlik malzemeler için birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını koordine etmek ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek.
  3. Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin gerçekleşmesini takip ve kontrol etmek.
  4. Kurum arşiv malzemelerinin uygun koşullarda saklanmasını sağlayarak, hırsızlık, yangın, rutubet, temizlik ve ortam ısısıyla ilgili tedbirler almak.
  5. Kurum arşivinin, standartlara uygun koşullarda oluşturulmasını sağlamak ve idare etmek.
  6. Birim ve kurum arşivlerinin elektronik ortamda değerlendirilmesi için projeler üretmek.
  7. Kurum arşiv malzemelerinde gerekli görülen onarım ile ciltleme faaliyetlerini yürütmek.
  8. Birimlerdeki iş süreçlerini takip ederek, oluşan yeni evrak envanterlerini ve standart dosya planlarını belirlemek.
  9. Yeni kurulan, kapatılan, birleştirilen müdürlüklerin açılış, aktarım vb. iş ve işlemlerinin yürütülmesi.
  10.  Kurum arşivine gelen malzemelerden muhafazasına gerek kalmayanların ayıklanması için komisyon oluşturmak ve imha işlemlerini yürütmek.
  11.  Ayıklama ve imha işlemleri neticesinde, kurum arşivinde saklanmak üzere kalan malzemeleri mevzuata göre tasnif etmek ve hizmete sunmak.
  12. Belediye bünyesinde üretilen evrakların ve uygulanan tekniklerin standardizasyonu için proje üretmek.
  13. Yurt içi ve dışında arşiv ve arşivcilik konularında yapılan çalışmaları, yenilikleri izlemek ve kurum bünyesine aktarmak.
  14. Gerekli konularda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden görüş istemek.
 • Faaliyet Alanı

  Arşivlik malzeme, elektronik arşiv, kurum arşivi

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dahilinde yapmakla görevli bir birimdir.

Kültür İşleri Müdürlüğü

Müdürlük olarak görevimiz, ilçemiz sınırları içinde bulunan tüm eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliğine girmek, önemli gün ve haftalarda sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim alanlarında çeşitli etkinlikler yapmaktır.

Plan ve Proje Müdürlüğü

Bornova ilçe bütününde ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde üst ölçekli planlara uygun olacak şekilde imar düzenlemelerinin yapılmasını sağlamaktır.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Bornova Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye kanunu ile ilgili çalışma ve hizmet yönetmenliğindeki değişiklikler 05.11.2010 Tarih ve 279 nolu Meclis kararı ile kabul edilmiştir.

Veteriner İşleri Müdürlüğü

5199 Sayılı yasa gereği sokak hayvanlarının tedavi, kısırlaştırma, aşılama, işaretleme ve rehabilitasyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Isırma ve tırmalama vakalarında ısırma/tırmalama yapan hayvanın müşahede altına alınarak…