İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar Durumunu Düzenlemek,Otopark Bedelinin Belirlenmesi,Kısıtlılık Belgesi Düzenlemek,Yerseçim Belgesi Düzenlemek,Mimari Proje Ön Onaylarının yapılması,İnşaat Ruhsatını Düzenlemek,Tadilat Ruhsatı Düzenlemek

Fen İşleri Müdürlüğü

Bornova Belediye Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde,

Etüd Proje Müdürlüğü

171 numara ve 03.08.2010 tarihli meclis kararı ile onaylanmış olan Müdürlüğümüz Yapılanma, Görev Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilmiş olan yetki, görev ve sorumluluklar

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi,çocuk ,genç, kadın,erkek bireylere ve ailelerine koruyucu,önleyici,destekleyici,geliştirici,rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin,hizmete erişim kolaylığı esasıyla bir arada ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları,yerel

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü

Yürürlükteki ilgili mevzuatlar çerçevesinde Bornova Belediyesinde çalışan, memur, işçi ve sözleşmeli personellerin maaşları ve özlük hakları, eğitimleri ve daha önce Bornova Belediyesinde çalışmış olup çeşitli sebeplerle ayrılmış olanların tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

Dış İlişkiler Müdürlüğü

Yurtiçi (Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı, vb. kurumlar) ve yurtdışı (AB, UNDP,vb.) fon kaynaklarının takip edilerek uygun programlara belediyenin stratejik hedefleri doğrultusunda projeler geliştirilmesi ve hazırlanması.

Zabıta İşleri Müdürlüğü

Cumhuriyetle birlikte, yapılanma sürecine giren Türkiye Cumhuriyetinin Polis Nizamnamesi yürürlükten kaldırılmak yerine 3201 tarihli Emniyet Teşkilatı Kanunu ikna edildi.