Pedagoji Birimi

21. yüzyıl bilgiyi en hızlı, en etkili, en verimli biçimde toplama, düzenleme, işleme, uygulama ve yorumlama becerileri geliştiren kısacası öğrenen insanların yüzyılıdır.

Form ve Dilekçeler

Dilekçe Örneği ve formlar için yazının sonundaki ilgili bağlantıyı ziyaret ederek tüm form ve dilekçeleri bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

Evlilik İşlemleri

Evlendirme işlemleri, Türk Medeni Kanunu ve Bakanlar kurulu tarafından yayınlanan Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Evlilik müracaatlarınızı sabah 8.30-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında yapılabilirsiniz.

GSM Ruhsat İşlemleri

1- Krokili Adres (İşyeri tarafından çizilerek işyerinin adresini gösteren kroki)
2- Dizi Pusulası (Başvuru sahibi tarafından hazırlanıp dosyada bulunan evraklar sırası ile gösterilecek)…

İşyeri Açma Ruhsatı

Sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair işlemler, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik esaslarına göre yürütülmektedir.

Asker Aileleri

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 sayılı Kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine belediyeler gerekli yardımı yapmaktadır. 4109 Sayılı Kanunun madde 7’ye göre yardım yapabilmek için;

Cenaze Defin İşlemleri

Bornova Belediyesi tarafından yürütülen cenaze işlemleri sadece hafta içi 08.30-17.30 mesai saatleri içerisinde yapılmakta olup resmi ve dini tatiller, hafta sonları ile hafta içi akşam 17.30 – sabah 08.30 saatleri arasında Bornova ilçe sınırları içinde evde meydana gelen ölüm vakalarında Bornova Toplum Sağlığı Merkezi tarafından cenaze hizmeti verilmektedir. Vatandaşlar cenaze işlemleriyle ilgili mesai saatleri dışında Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 188 numaralı telefonundan başvuruda bulunabilirler. İlgili nöbetçi hekime durum bildirilecektir.

İmar Durumu

İmar Durumu(1/25000)

Müdürlüğümüz Köylerimizin imar durumunu 1/25000 ölçekli planlara göre vermeye yetkilidir.

Hak Ediş Eksik Dosyalar

Yapı denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış hakediş raporu (4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 24-Form 22’e göre) internetten alınmış olarak