• Müdür

  Başak Turhan

 • Telefon

  0 (232) 999 29 29 Dahili; Müdür 4950, Ofis 4951, 4961, 4962, 4978

 • E-mail

  disiliskiler@bornova.bel.tr

 • Görev Tanımı

  Yurtiçi (Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı, vb. kurumlar) ve yurtdışı (AB, UNDP,vb.) fon kaynaklarının takip edilerek uygun programlara belediyenin stratejik hedefleri doğrultusunda projeler geliştirilmesi ve hazırlanması.

  Yurtiçi ve yurtdışındaki yerel idareler ile olan iletişimi güçlendirerek BornovaBelediyesi’nin ulusal ve uluslar arası ağlara dahil olmasının sağlanması ve işbirliklerinin oluşturulması.

  Belediyemiz ile uluslararası kurum, kuruluş ve örgütler arasında mevcut ilişkileringeliştirilmesini ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlamak; bu kapsamda her türlü iş,işlem, çalışma ve etkinlikleri düzenlemek; temsil, katılım, eşgüdüm ve işbirliğinisağlamak.

  Uluslararası kurum, kuruluş ve örgütlerin ilgili ve yararlanılabilir çalışma ve projelerini izlemek, Belediyenin stratejik planına uygun şekilde ortak çalışma ve projeler hazırlamak, yürütmek, işbirliği sağlamak

  Belediyecilik faaliyetleri ile ilgili çağdaş dünya örnek, model, deneyim, program ve projelerini izlemek, değerlendirmek ve Başkanlığa ve ilgili birimlere öneriler hazırlamak.

 • Faaliyet Alanı

  Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü, 03.09.2013 tarih ve 143 sayılı Mecliskararı ile kurulmuş, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği, 3.03.2014 tarih ve 305 sayılı meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Müdürlüğümüz,belediyemizin her geçen gün artan uluslararası faaliyetlere bağlı olarak gelişen uluslar arası ilişkilerin bu müdürlük çatısı altında kurumsal olarak yürütülmesini amaçlamaktadır.

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  dis_org_Sema

Sosyal Medya da Paylaş