Hayvan Dostu Taksi Durağı Projesine Katılım Sağlayan Taksi Durakları

Yeni Taksi Durağı (Aşık Veysel Alanı Yanı) : 374 23 45

Kent Taksi Durağı (Atatürk Mah.) : 374 55 65

Meydan 2 Taksi Durağı (Evka 4) : 351 46 96

Merkez Taksi Durağı (Evka 4) : 351 46 56

Merkez Taksi Durağı (Evka 3) : 375 06 18

Bornova Meydan Taksi Durağı : 342 30 42

Trafik Hastanesi Taksi Durağı : 375 85 75

Çınar Taksi Durağı (Pınarbaşı) : 479 83 59

Ada Taksi Durağı : 342 45 49

Küçükpark Taksi Durağı : 373 42 23

Bornova belediyemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin gerçekleştirmesi işi için duyuru

24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ve 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 ( 2.Mükerrer ) sayılı Resmi Gazete’de Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM:2015/24) yayınlanmıştır.

Bornova Belediyemiz sınırları içerisindeki asansörlerin, ilgili yönetmelik ve tebliğ uyarınca periyodik kontrollerinin 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilmesi için TÜRKAK(Türk Akreditasyon Kurumu)tarafından akredite edilmiş ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilen A tipi Muayene Kuruluşlarından biri olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi ile Bornova Belediyemiz arasında 20.01.2016 tarihinde protokol yapılmıştır.