“ÇOCUK GÖZÜYLE GELECEĞİ TASARLAMAK” KONULU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU: Çocuk Gözüyle Geleceği Tasarlamak

KAPSAM: İzmir il sınırları içinde yer alan tüm Özel ve Resmi Okullarda öğrenim gören öğrencilere açıktır.

KATILIM KOŞULLARI: Yarışmaya katılacak öğrenciler 6-10 yaş  (1. Kategori) ya da 11-15 yaş aralığında (2. Kategori) olmalıdır. (İki kategoride değerlendirme yapılacaktır.)

YARIŞMA TAKVİMİ:

Bitiş Tarihi: 13 Nisan 2018

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: 22 Nisan 2018

İLETİŞİM:  www.bornova.bel.tr adresinden yarışma şartnamesine ulaşılabilir.

999 29 29 nolu telefondan Beste Eşki (dahili no:4963) ve Lütfiye Güler (dahili no:4964) ile iletişime geçilip, bilgi alınabilir.

RESİM TESLİM YÖNTEMİ VE ADRESİ : Resimler elden, posta ya da kargo yoluyla gönderilebilir. Resimlerin teslim edileceği adres: Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplığı  Kazım Dirik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi no:32 1. Kat Bornova/İzmir

ÖDÜL: 1. Kategoride yer alan üç öğrenci ile 2. Kategoride yer alan üç öğrenci olmak üzere toplam altı öğrenciye başarı ödülü verilecektir. Bu yıl başarı ödülümüz 750 TL (yediyüzelliTürkLirası) değerinde hediye çekidir.

“GELECEĞİN RESSAMINI ARIYORUZ”

BORNOVA BELEDİYESİ

“ÇOCUK GÖZÜYLE GELECEĞİ TASARLAMAK” KONULU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

AMAÇ: Çocukların hayal dünyalarını, gelecek konusunda duygu ve düşüncelerini  öğrenmenin yanında kendileri için nasıl bir gelecek tasarladıklarını görebilmektir.

KONU: “Çocuk Gözüyle Geleceği Tasarlamak”

KATILIM: İzmir il sınırları içinde yer alan tüm Özel ve Resmi Okullarda öğrenim gören ilkokul, ortaokul öğrencilerine açıktır. İki kategoride değerlendirme yapılacaktır.

 1. Kategori: 6-10 yaş arası (2012 – 2008 DOĞUMLULAR)
 2. Kategori: 11-15 yaş arası (2007 – 2003 DOĞUMLULAR)

YARIŞMA ŞARTLARI:

 1. Katılımcı, teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.
 2. Yarışmaya seçici kurul üyeleri ile Bornova Belediyesi çalışanlarının birinci derece yakınları katılamaz.
 3. C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün 22.08.2017 tarih 2017/25 sayılı genelgesi 8. maddesine istinaden yarışma ve sosyal etkinlikler sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin telif hakkı eser sahibine aittir. Eserlerin hiçbir şekilde sahibinden izin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır. Ancak gerekli durumlarda Bakanlık bu eserleri muvafakat almadan ve herhangi bir ücret ödemeden kullanma hakkına sahip olacaktır.
 4. Belirlenen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

KATILIM ŞARTLARI:

 1. Her katılımcı, yarışmaya daha önce sergilenmemiş ya da ödül almamış, özgün 1 (bir) resimle katılabilir.
 2. Resimler 35 cm x 50 cm ölçülerinde olmalıdır. Paspartu, çerçeve ya da kenar süsü kullanılmamalıdır. Resmin ön yüzünde hiçbir yazı, imza ve ibare olmamalıdır. Arkasına katılım bilgilerinin yer aldığı ekte verilen katılımcı bilgi formu yapıştırılacaktır.
 3. Teknik serbesttir. (Pastel boya, kuru boya, guvaş boya, suluboya kullanılabilir.) Fotokopi ya da dijital ortamda hazırlanan resimler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

ESERLERİN GÖNDERİMİ:

Eserler en geç 13 Nisan 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili adrese posta, kargo yoluyla ya da elden teslim edilerek ulaştırılmadır. Resim teslim edilirken; şartnamenin sonunda verilen “Katılım Formu” nun resmin arkasına yapıştırılması ve mutlaka veli tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan resimler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Yarışmaya katılan eserler katılımcılara gönderilmeyecektir. Geri almak isteyenler ilgili adrese gelerek elden 30 gün içinde resimlerini alabileceklerdir. Posta ya da kargoda zarar gören/kaybolan eserlerden kurumumuz sorumlu değildir.

ESERLERİN TESLİM ADRESİ:

Bornova Belediyesi Atatürk Kitaplığı

Kazım Dirik Mah. Fevzi Çakmak Caddesi No:32 1. Kat Bornova/İZMİR

SEÇİCİ KURUL:

Prof. Dr. Merih TEKİN BENDER ( Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi A.B.D. Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç.Dr. Dizar ERCİVAN ZENCİRCİ (Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi A.B.D. Öğretim Üyesi )

Yrd. Doç. Dr. Ekin BOZTAŞ (Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi A.B.D. Öğretim Üyesi )

Aysun Bircan (Bornova Belediyesi Temsilcisi-Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi A.B.D. Yüksek Lisans Mezunu)

DEĞERLENDİRME:

Seçici Kurul değerlendirmeleri sonucu her iki kategori için dereceye giren ilk üç eseri belirler. Bunun dışında yayınlanmaya ve sergilenmeye değer görülen eserler de seçilir. Seçilen ve ödül alan eserler Bornova Belediyesi’ne ait salonlarda sergilenecektir.

ÖDÜLLER:

Ödüller her iki kategori için ayrı olarak belirlenecektir. Her iki kategoride de üçer adet Başarı Ödülü verilecektir. Ödül her bir başarı ödülü olarak 750 TL (yediyüzelliTürk Lirası) değerinde hediye çeki olacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ

Bitiş Tarihi: 13 Nisan 2018

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: 22 Nisan 2018

Sonuçlar Ödül Töreninin ardından Belediyemizin resmi web sitesinde (www.bornova.bel.tr) yayınlanacaktır.

Bornova Belediyesi yukarıda belirtilen tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

 

YARIŞMA SEKRETERYASI:

Bornova Belediyesi, Kültür İşleri Müdürlüğü tel: 999 29 29

Beste EŞKİ dahili no:4963

Lütfiye GÜLER dahili no:4964

 

BORNOVA BELEDİYESİ

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

“ÇOCUK GÖZÜYLE GELECEĞİ TASARLAMAK” KONULU RESİM YARIŞMASI

KATILIM FORMU

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

 

 

 

 

DOĞUM TARİHİ

 

KATEGORİ

 

 

1.      KATEGORİ                   2. KATEGORİ

OKULU  

 

 

VELİNİN CEP TELEFONU  

 

 

 

Yarışma şartnamesini katılımcı adına okudum ve koşulları kabul ediyorum.

 

Öğrenci Velisinin Adı Soyadı:

 

İmzası:

 

Tarih:

Katılım Formunu doldurduktan sonra resimlerin arka sol köşesine yapıştırılacaktır.

3.Instagram Fotoğraf Yarışması


YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ve BORNOVA BELEDİYESİ 
INSTAGRAM FOTOĞRAF YARIŞMASI  ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Konusu: “Bornova ve Bornova’da Yaşam’’

Yarışmanın Amacı: Katılımcıların “Bornova ve Bornova’da Yaşamı” fotoğraf aracılığıyla ifade etmelerine olanak sağlayarak ilçenin tanıtımına ve fotoğrafçılık sanatına katkıda bulunmak.

 Katılım Koşulları:

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 2. Yarışmanın konusu: Bornova ve Bornova’da Yaşam’dır.
 3. Yarışma sadece Instagram platformu üzerinde düzenlenmektedir.
 4. Yarışman 15 yaş üzeri herkese açıktır.
 5. Yarışmaya katılacak olan kullanıcıların, en fazla 3 fotoğraf yükleyebilir. Yüklenen fotoğrafların daha önce yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 6. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Bornova sınırları içerisinde çekilmiş olması zorunludur. Bu nedenle fotoğraf paylaşımında yer (mevki, cadde, sokak vb) belirtilmesi uygun olur.
 7. Tüm yarışma şartlarını eksiksiz yerine getiren katılımcıların fotoğrafları Yaşar Üniversitesi ve Bornova Belediyesi editörleri tarafından ön eleme sonrası seçici kurula sunulacak ve ödül kazananlar belirlenecektir.
 8. Ön elemeyi geçen katılımcıların fotoğraflarının orijinallerini belirtilen sürede düzenleyici kurula ulaştırması gerekmektedir. Fotoğrafları ulaşmayan katılımcıların fotoğrafları seçici kurula sunulmayacaktır.
 9. Yüklenen fotoğraflarda filtre, efekt, görüntü işleme vb yazılımı kullanılabilir. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur.
 10. Yarışmaya katılım için, @yasaruniv ve @bornovabld Instagram hesaplarının takip edilmesi ve #yasaruniversitesi  #bornovabizimevimiz hashtag’lerinin yazılması gereklidir.
 11. Yarışmaya katılanların yarışma sonuçlanana kadar Instagram kullanıcı/hesap isimlerini değiştirmemeleri gerekmektedir.
 12. Yarışmaya katılan fotoğrafların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekmektedir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir.
 13. Katılımcı, fotoğrafının Yaşar Üniversitesi ve Bornova Belediyesi’nin, sosyal medya üzerinde kullandığı (facebook, instagram, twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları) hesaplarının tamamı veya bir kısmında Yaşar Üniversitesi ve Bornova Belediyesi tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti ya da bir başka hak talebinde bulunamaz.
 14. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafın tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerinin alındığını yani; Üçüncü şahısların fotoğraf üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; Yaşar Üniversitesi ve Bornova Belediyesi’nin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması ve fotoğrafı kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Belediyesi’nin tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Yaşar Üniversitesi ve Bornova Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 1. Yarışma sonuçları açıklanmadan önce kazananlara Instagram profilleri üzerinden DM ile ulaşılacak, iletişim ve fotoğraf bilgileri kontrol edilecektir. Bu süreçte cevap alınamayan kullanıcıların yerine yedek kazananlar alınacaktır.
 2. Yarışmaya katılacak olan fotoğrafların etnik kimlik, slogan, sembol gibi bölücü ifadelere ait, cinsel, pornografik içerikli temalar, markalara ait logo, slogan veya grafik gibi reklam amaçlı görseller içermemesi gerekmektedir.
 3. Yaşar Üniversitesi ve Bornova Belediyesi, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.
 4. Sergilenmeye hak kazanan ve ödül alan fotoğraflar, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Belediyesi Koleksiyonuna alınacak ve fotoğrafçının adı belirtilerek gerekli görüldüğü zaman çeşitli basılı ve görsel yayın ve alanlarda tanıtım amaçlı kullanılabilecektir. Bu durumda ayrıca bir telif ödenmeyecektir.
 1. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait fotoğraf veya bu fotoğrafın kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 2. Bu yarışmanın Instagram platformu ile direkt bir ilgilisi bulunmamaktadır. Instagram’ın yapacağı değişiklikler ve düzenlemeler yarışmanın seyrini değiştirebilir. Bu sebeplerle düzenleyici firmalar sorumlu tutulamaz.
 3. Yarışmayı düzenleyen Yaşar Üniversitesi ve Bornova Belediyesi yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
 4. Yarışma sonunda sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü’nde sergilenecektir.
 5. Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.
 6. Yarışmaya katılım koşulları, bu madde dâhil olmak üzere yirmi dört(24) maddeden oluşmaktadır.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Katılım tarihi: 15 Şubat – 15 Mayıs 2018

Not: Ön eleme, yarışma sonuçları ve ödül töreni daha sonra yarışmacılara bildirilecektir.

 

SEÇİCİ KURUL

Yaşar Üniversitesi

 • Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölümü Prof. Dr. Gülseren Atabek
 • Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Doç. Dr. Özlem Alikılıç
 • Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kahyaoğlu
 • Yaşar Üniversitesi Fotoğraf Editörü Cihan Durak

 

Bornova Belediyesi

 • Bornova Belediyesi Fotoğraf Editörü Şükrü Akın
 • Bornova Belediyesi Sosyal Medya Uzmanı Murat Erden
 • Bornova Belediyesi Fotoğraf Editörü Müslüm Duman
 • Fotoğrafçı Can Yücel

 

 ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü:  Fujifilm X-T2 + 16-50mm Kit

İkincilik Ödülü:  DJI Spark Drone

Üçüncülük Ödülü: Gopro Hero Session Aksiyon Kamera

Mansiyon Ödülü:   Fujifilm Instax Neo 90

 

İLETİŞİM

Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü               

Selçuk Yaşar Kampusü, Bornova

(232) 570 70 70

yasar.edu.tr
facebook.com/YasarUniv
twitter.com/YasarUniv
instagram.com/yasaruniv

 

Bornova Belediyesi

Fevzi Çakmak Caddesi no.38, Bornova

(232) 999 29 29

bornova.bel.tr

facebook.com/bornovabld/
twitter.com/bornovabld/
instagram.com/bornovabld/

Bornova Konulu Şiir Yarışması kazanan İlk 5 Şiir

1.Seçilen Şiir

ESKİ RESİM DEFTERİNDEN SAYFALAR

SEMA İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ

Birincisi bora olsun -Yeşilova’da. Issız, zamansız, dumanlı bir şafağı…

Şafağı. Sen. Sürükleyip getirsen sekiz bin yıl beriye -uzun, solgun bir romans-

Yeraltında. Fibula-sisler -lapis lazuli.

Şimdi ince bileğinde zeytin dalı bileklik -pirinç kurdeleli- şeffaflaşıyor. Dalgalanıyorsun.

Birincisi Ocak olsun -obsidyen mızrak ucu tam da hedefi bulsun-

Çizmediğim bir gölgenin çok hasarlı kalkanı, görmediğin bir gözyaşı şişesiyle vurulsun

(Buradayım. Korkma. Savaşmaktayım. B’ir höyüğün dibinde, seninle.

Buradayım. Sayfalarca resim yapmaktayım. Senin renginle.)

 

İkincisi yıldız olsun – mor salkımda. Sessiz, mevsimsiz, ak yaldızlı kırağı…

Kırağı. Sen. 0 ışıkla süzülsen unutulmuş bahçeye -koygun, kırgın arduvaz-

Havuzda. İlkyazda -mügeler -yeşil ve ürpertili-

şimdi zarif sırtında bir ipek şal -mor saten kurdeleli- şeffaflaşıyor. Ah, kayboluyorsun

İkincisi Mayıs olsun -mermer sütun başlığı mum ışığında sussun-

Çizmediğim fildişi piyanoda, çalmayı bilmediğin bir şarkı çağlayarak duyulsun.

(Buradayım. Korkma. Ağlamaktayım. Steinbuchel köşkünde, seninle.

Buradayım. Sayfalarca resim yapmaktayım. Senin renginle.)

 

En güzeli imbat olsun -Kordon’da. Yenilmemiş, düşmemiş ay yıldızlı bayrağı…

Bayrağı. Sen. Terkide ve yalın kılıç götürsen Akdeniz’e -yorgun biraz-

Kıyıda. Punta -bir nefer, alnı sıcak ve terli-

şimdi mağrur göğsünde altın rengi bir nişan -sırmalı kurdeleli- şeffaflaşıyor. Bak, parıldıyorsun.

En güzeli Eylül olsun -doru bir at dörtnala, şimşek hızında koşsun-

Çizmediğim süvarinin o gururlu kalpağı, öpmediğin kaş üstünde şakağına dokunsun.

(Buradayım. Korkma. Vatan kurmaktayım. Belkahve’de, seninle.

Buradayım. Sayfalarca resim yapmaktayım. Senin renginle.)

 

Bir sonraki lodos olsun – tam meydanda Bitmiş gitmiş güz masalı, uçuk sarı…

Uçuk sarı.” Sen Dağlarında çiçekler açan yerden gelsen Ege’ye -turkuaz-

Ardında geçen yüzyıldan yıllar “parlak mavi ve ciddi bir gri-

şimdi güzel ellerinde bir mühürsüz diploma -incecik kurdeleli- şeffaflaşıyor. Umutla bakıyorsun

Bir sonraki, Ekim olsun -armalı bir cübbenin yenleri o amfide savrulsun-

Çizmediğim bereketli misket üzüm toprağı, sevmediğin sonbaharı kahramanca savunsun.

Buradayım. Korkma. Çalışmaktayım. Kampüste, seninle.

Buradayım. Sayfalarca resim yapmaktayım. Senin renginle.

 

Sıradaki poyraz olsun – yol ağzında. Kimsesiz bir kış sabahı, fırtınalı…

Fırtınalı. Sen. Kar beyazı, buz beyazı, keskince insen Eğridere’ye -bir deli ayaz-

Sol yanında taşımaktan bıkmadığın anılar -inci rengi ve sedefli-

şimdi narin parmağında bir isimsiz alyans -kırmızı kurdeleli- şeffaflaşıyor. Usulca yaşlanıyorsun

Sıradaki, Şubat olsun -bir defterin son sayfası geçmişte pusu kursun-

Çizmediğim lila rengi bir zambağın yaprağı, silmediğin 0 sayfada zar halinde kurusun.

(Buradayım. Korkma. Yaşamaktayım. Çiçekli’de, seninle.

Buradayım. Sayfalarca resim yapmaktayım. Senin renginle.)

 

En sondaki meltem olsun -dar sokakta. Dokuz sekiz, neşeli bir kiraz dalı…

Kiraz dalı. Sen. Allı güllü essen o düğünden geceye, oyalı -çoşkun, beyaz-

Dudağında şakacı nakaratlar -az buruk, az şekerli-

Şimdi işli drapende bir çeyrek altın -pembemsi kurdeleli- şeffaflaşıyor. Tempolu yaylanıyorsun.

En sondaki Temmuz olsun -şaşkın bir yağmurcun, alaturka saçaklara sokulsun-

Çizmediğim bir gelinin köpüklenmiş duvağı, gitmediğin o kapıda tül renginde uçuşsun.

(Buradayım. Korkma. Keman/ordayım. Bir düğünde, seninle.

Buradayım. Sayfalarca resim yapmaktayım. Senin renginle.)

……………

 

Buradayım.

Bornova’yım. Aşk ve resim, renk ve sesin, yel ve mevsim, yer ve zemin, gök ve zaman. Bornova’yım.

Ve eskiler almakta ve yeniler satmakta ve ebruli, tirşe rengi ve hareli ne türküler yakmaktayım!

Sevdalara, umutlara, çocuklara, yarınlara ışıl ışıl kurdeleler takmaktayım!

ve hepsini bin yillardir senin için, beklentisiz yapmaktayım.

 

2.Seçilen Şiir

BORNOVA ŞEHRENGİZİ

MUSTAFA SADE

 

Selam gönül başkentim, selam Birun-u Abad

Tarih seni yazmışken kalem nasıl etmez yâd?

Atatürk’ün ufukta gördüğü utkusuıı sen

Şehrengizlerin şahı, sevdasın, tutkusun sen

Şahittir destanına Belkahve’nin sırtları.

Denize döken sendin işgalci sırtlanları.

Levanten köşklerinde ne hatıralar donuk.

Milletlere yurt oldun, kültürler sana konuk.

İncinin incisisin, lzmir’e gonca gülsün.

Seni görmeyen gözler, aşkı nereden bilsin?

Ayrılınca ruhumda hüzün eşsiz Bornova!

Hasretini çekene sızın eşsiz Bornova!

 

Dört mevsimin ayrı haz, dört yanın irem bağı

Göğsün sevdaya yamaç, sırtın Yamanlar Dağı.

Çayların ovaları gülümseten benizdir

Ege’nin koynundasın, iklimin Akdeniz’dir

Yağmurla sevişince kuşaklar bağlar göğün

Tarihe ışık tutar Yeşilova Höyüğü’n

Coşkundur derelerin, etrafın kızılçamlar.

Bahçendeki toprağı sıksam bereket damlar.

Efeler diyarında söylenen türküsün sen.

Mukaddes vatanımın özbeöz Türk’üsün sen.

Masalsı bir şehirsin, nazın eşsiz Bornova!

Varlığınla, gönlümde hazın eşsiz Bornova!

 

Yakamozlar sevdanla türkü söyler her akşam.

Gam, kasavet tükenir, kalır mı insanda gam?

Ruhumu dinlendirir Belkahve’de rüzgârın.

Şendedir kutlu mazi, sende aydınlık yarın.

Iklimin ölmemeye çözüm gibi görünür.

Sarhoş eden sevdandır, üzüm gibi görünür.

Ferhat Şirin nedir ki, ne sevdalar var sende.

Dudaklar küle döner ateşli bir busende.

Gülen yüzlü halkında güzelliğin gözlenir.

Mütevazi tavrında efeliğin giz’lenir

Erkeğin Mertoğlu mert, kızın eşsiz Bornova!

 

Çağdaş istikamette hızın eşsiz Bornova!

Medeniyet Öncüsü, uygarlığın beşiği.

Karanlığa düşmansm, ışıkların eşiği.

Yurdun dört tarafına kucaklayan bir yârsın.

Ege’nin akciğeri, vazgeçilmez diyarsın.

Senden ayrı kalınca bil ki gönlü kırığım.

Hasretin pençesinde tükenmez hıçkırığım.

Seni hayal ederken vuslata kurup vakti,

Gün b’aşka doğar sende, farklıdır gurup vakti.

Büyük park büyülerken, sararken özge sihir

Sakla beni koynunda, sakla efsunlu şehir.

Şanınla, şerefmle gizin eşsiz Bornova!

Atatürk’ün izinde izin eşsiz Bornova!

 

Sözler kifayet etmez destanların hasısın.

Taşınla toprağınla Atamın mirasısın.

Yeryüzünde ışığım, gökte aylamsın benim,

Gönül sana mecnundur, sen ki leylamsın benim.

Ana gibi, yâr gibi durursun gönlümüzde;

Yiğitsin, kahramansın, gurursun gönlümüzde;

Karanlık yürekleri aydınlatan halesin.

Çağlar boyu sürecek sönmez bir meşalesin.

Her millet toprağına güvenle ayak basar.

Metropol görünsen de sokağında huzur var.

Gören gözler kamaşır yüzün eşsiz Bornova!

Yokuşun yorsa bile, düzün eşsiz Bornova!

 

Kalbimi coşku kaplar mazini yâd edince.

Tarihin gözlerimde yaş olur ince ince.

Kadim medeniyetler kokarken havasında,

Efeler harman olur Bornova Ovası’nda.

Al bayrak ilk sırada muhabbet maddesinde

Selam verir her geçen Ankara caddesinde.

Yıldız sinende parlar, hilal çatık kaşında.

Vatan yazar, her karış toprağında, taşında.

Sevdanı haykırmaya yetmez benim avazım;

Çümlelere sığmazsın sende yaşamak lazım.

Ozge yarsın içimde, özün eşsiz Bomova!

Ne mutlu Türk’üm diyen. .. Sözün eşsiz Bornova!

 

3.Seçilen Şiir

KAL SESİ BORNOVA’NIN

HALİME YILDIZ

 

orta şiddetli bir yağmur içip fala kapadı fincanı Bornova

sürüsünden ayrılıp levanten köşke konan leyleği,neye yorsam.

ki giritli bir kızla bakışmasındandır üç vakit havanın ılıklığı.

 

kabuğunu soyup usulca bıraktım yüreğimi, vadisine Homeros’un

içine yankı katılmamış mitoslar dahi aşkı ünledi.

ve buğday yürekli. ekmek

ve ionyalı ozan

ve şeytanderesi.

alnından öpüp başına koydu nar bahçelerini.

 

maviler alırııııım, maviler alır yeşiller satarıııııım

lale, sümbül, zambak, mor yıldız sesi Bornova’nın

 

Küçükpark’ın yalancısıyım, siz deyin tellalı

kuş sesleri topluyor şairler

ıslık veriyorlar karşılığında

bir çocuk oyunu gibi aklımı attım güneşe. .. istop!..

 

âh, fuşyanın çocukluğudur Bornova.

tenime şiir işlemesi bu yüzden,

bu yüzden ağaçların tığ oluşu,

avlulara ilmek ilmek çiçek çekişleri sık oya.

bu yüzden güleç bir imlâdır Bornova’da dolunay

 

sen şimdi masaya bir iskemle ısmarla

ben iskemlede fikrine bahar katılmış bir adam düşüneyim

kulak arkası yapıp ötekileri, söyleşiriz havadan sudan

belki elimiz kiraza değer, az kardeş oluruz, çok insan

 

göğsüne kekik basıp silkeledi halısını yamanlar dağı

şifalı otların evcil sesleri eğilip baktı balkondan

poyraza iliştirilmiş bir amazon mu desem, bir Frigyalı mı

Lidyalı, Persli, Romalı mı

Bornova demeden, sözcükleri Çiçekli’de bir güzel havalandırmalı

 

şimdi erguvan düşüne iliklesem kendimi

âh kal sesi Bornova’nın

 

4.Seçilen Şiir

IHLAMURA VURAN İKİNDİ

HAKAN UNUTMAZ

 

dosdoğru bak Belkahve’den

nasıl olsa duyacaksın eteğinde yosun açlığını

yaman bir dağ kurtaracak seni eylül sisinde

kışa can vururken hissedecek poyraz

körfezin tabanından sökülen

tuz kıskançlığını

 

palmiye irkintisi ve buçukluk forma

doğmamış çocuklara semahlanırken çark

Süvari’den döne döne çarpacak kurna

göçmenler ekilirken çam diplerine tutam tutam

çocuk düşü dağıtılmış iki uca değecek

iki gölge yeşerecek ılım ılım kuşlukta

salıncağa duvağı düşmüş kadınlar için bir büyük

yürek açılmış diyecekler bir de Küçükpark

 

ezberlenmemiş öykülerden kulağa kaçan

yağız bir kara attan epriyen yay

ak sağrılı kısrakla aştırılınca gri

beklenirken doğacak dünyaya bir “al tay”.

 

 

5.Seçilen Şiir

YEŞİL BİR NOKTA

KIVANÇ FİLİZCİ

 

bir yağmur damlası

iliklerine kadar ıslanmış

Küçükpark’ın notalarla dolu

bir zamanlar

Frigyalı krallarla Amazonların

dans ettiği sarhoş sokaklarında

 

bir yağmur damlasının

büyük büyük büyük babası

(bilinmeyen bir zamanda)

ve fırtınalı sessiz bir gecede

Süleyman Seba’dan mektup uçurmuş

Yeşilova Höyüğü’nde ikamet eden

Lidyalı prensese

sinirlenen kral soluğu Büyükpark’ta almış

Yassıtepeli İonlar kraldan

İpekli Kuyu sakinleri ise Seba’dan yana olmuşlar

üç güneş saati sürmüş savaş

ikinci saatin şafağında

Hitit Prensi ile Emir Çakabey düello etmiş

savaşı,

Tıpkı Mustafa Kemal ’in Belkahvesi ’nde yaptığı gibi

ellerini gözlerine siper edip kendi vadisinden seyreden

ünlü ozan Homeros yazmış

Bornova destanında

bir yağmur damlası

(şimdiki zamanda)

iliklerine kadar ıslanmış

elleri ceplerinde

dudaklarında Aşık Veysel

o uzun ince yolda

(bir zamanlar)

hem Pers şahı yürümüş

hem de Makedonyalı Büyük İskender

bazı geceler Romalı aşıklar şarkı söylemiş

bazı geceler Bergamalı köylüler

o uzun ince yolun sonunda

Bornova destanının yazıldığı meydanının hemen köşesinde

(yüz yıldan fazla önceki bir zamanda)

Türkiye’d e ilk gol atılmış

gol sevinci ile koşan taraftarlar kendilerini

on dokuzuncu yüzyılın son nefeslerinde

birinci dünya harbinden on dokuz yıl önce

Türkiye’nin ilk atletizm yarışmasında buluverrnişler

 

(şimdi) bir yağmur damlası

omzuma yaslanmış uyuyor

karşı kaldırımda medeniyet

gri binalar dikiyor dört bir yanımıza

gri binalar arasında

sırasıyla kayboluyor

kahramanlar, renkler

ve aşklar.

oysa

bir yağmur damlasının gözyaşında

tüm gerçekliği ile nefes alıyor

380inci enlem ile 270inci boylamm kesiştiği

grileşen medeniyete direnen

sokakları tarih, sanat, şiir kokan

parkları kuş cıvıltıları, çocuk sesleri ile dolup taşan

o eşsiz,

küçücük ama kocaman

her; cumhuriyetin hem de medeniyetin beşiği ve bekçisi

Bornova isimli

yeşil nokta.

6. Homeros Kısa Öykü ve Şiir Yarışması Sonuçları

 1. Homeros Kısa Öykü Yarışması Sonuçları
DERECE ESER ADI ESER YAZARI
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KUŞLAR CESETKEN NE DÜŞÜNÜR İBRAHİM HAKAN UNUTMAZ
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ YAŞAM, ÖLÜM VE PORSELEN BEBEKLER ŞAHİKA ARIK ÇALIŞKAN
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ GİRİT LEBLEBİSİ MEHMET SAİT TAŞKIRAN
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ SÖĞÜT GÖLGESİ NAZLI DOĞAN ÖZSÖZ
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ KADİR’İN AYŞE AYKAR SÖNMEZ
YAYINLANMAYA DEĞER SEN GİTTİN YA ÇEVREM YERSU
YAYINLANMAYA DEĞER ARANİKAN’I ELE GEÇİRMEK TUBA DERE
YAYINLANMAYA DEĞER VADİMİN ÖLÜMÜ NURİ DEMİR
YAYINLANMAYA DEĞER SEL HASAN ERBAY
YAYINLANMAYA DEĞER MATRUŞKA HÜSEYİN KARTAL
YAYINLANMAYA DEĞER SEKSEN SANİYE FUAT CENK ONAT
YAYINLANMAYA DEĞER KARA ADAM HATİCE MERAKLI
YAYINLANMAYA DEĞER MANA BİRGÜL YEŞİLOĞLU GÜLER
YAYINLANMAYA DEĞER TÜRKAN ŞORAY KİRPİĞİ DİLARA KELLECİ
YAYINLANMAYA DEĞER UYKU FAHRYE ŞAHİN
YAYINLANMAYA DEĞER İNSAN KIYILARI ARZU TURGUT YARAÇ
YAYINLANMAYA DEĞER UZUN GÖLGE SAHİPLERİ MUSTAFA POLAT
YAYINLANMAYA DEĞER BİLET MEHMET KUM
YAYINLANMAYA DEĞER FOTOĞRAF GÜNÜ CİHAT ÖZSÖZ
YAYINLANMAYA DEĞER BİR TUTAM UNUTULMAK İSMAİL ÇEVİK
YAYINLANMAYA DEĞER HAYATTA KALMA ALIŞKANLIĞI ŞEYMA KOÇ

 

 

Bornova Belediyesi Şiir Yarışması Sonuçları

DERECE ESER ADI ESER YAZARI
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ESKİ RESİM DEFTERİNDEN SAYFALAR SEMA İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ BORNOVA ŞEHRENGİZİ MUSTAFA SADE
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ KAL SESİ BORNOVA’NIN HALİME YILDIZ
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ IHLAMURA VURAN İKİNDİ HAKAN UNUTMAZ
MANSİYON YEŞİL BİR NOKTA KIVANÇ PİLİZCİ
ÖVGÜYE DEĞER İÇE GEÇMİŞ UZ ŞEHİR HAKAN UNUTMAZ
ÖVGÜYE DEĞER BORNOVA ŞEHRENGİZİ İBRAHİM ŞAŞMA
ÖVGÜYE DEĞER EGE’NİN IŞIKLARLA KAPLI BAHÇESİ MELTEM BAŞKURT
YAYINLANMAYA DEĞER ANA KUCAĞI MUHAMMET ÇOBAN
YAYINLANMAYA DEĞER ANILARDA BORNOVA NURAY YOLTAŞ
YAYINLANMAYA DEĞER ATA’NIN BORNOVA’SI TUNAHAN GENCEL
YAYINLANMAYA DEĞER ATLARI GERİ DÖNECEK OLAN NEDA OLSOY
YAYINLANMAYA DEĞER BARIŞIN BELDESİ KAMİLE NUR ESKİN
YAYINLANMAYA DEĞER BİR OVANIN ASLI… DİLARA KELLECİ
YAYINLANMAYA DEĞER BİRAZDAN UYKUYA DALSAM İLKER İŞGÖREN
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVALI OLMAK… YAVUZ ATIL
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVA BİRAZ DA YARADIR VEDAT ARAZ
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVA BİZİM EVİMİZ YAĞVER YALMAN
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVA DESTANI MUZAFFER DİNÇSOY
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVA DEYİNCE DENİZ ÜNAL
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVA GÜZELLEMESİ ASLIHAN TÜYLÜOĞLU
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVA YÜKLÜ ANILAR GÜLSÜM SARAÇ
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVA DOĞAN ÇELİKEL
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVA SENA UYGUNLAR
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVA JALE YILDIRIM TUNÇ
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVA SERCAN KÖKSALAN
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVA’DA GÜN HASAN ÇOBAN
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVALI HATİCE EMEL ŞİRİN
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVA’M SABRİYE SEVİNÇ
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVA’M HASAN KACIR
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVA’M BUKET KÖSE
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVA’M VELİ KURUM
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVAM YAĞMUR ÇALIŞKAN
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVA’NIN BORNOVA” NIN. RECEP SÜĞLÜN
YAYINLANMAYA DEĞER BORNOVA’NIN SONESİ OLCAY ÖZMEN
YAYINLANMAYA DEĞER GÖKHAN SIVASLI
YAYINLANMAYA DEĞER İNTİBÂH-I  HAKİKAT SELİN BACAK
YAYINLANMAYA DEĞER KAVGAMIZ RECEP ATMACA
YAYINLANMAYA DEĞER MAVİ HAZİRAN MERVE ATICI
YAYINLANMAYA DEĞER MOR SALKIMLAR RÜYASI GÜLCAN MÜLAYİM
YAYINLANMAYA DEĞER -NELERİMİZİN NELERİMİZİN KISALTILMASINA- AYLISU İZBEK
YAYINLANMAYA DEĞER OD NUR İPEK ÖNDER MERT
YAYINLANMAYA DEĞER OLGUNLUK ÇAĞIMDA ORHAN İLERİ
YAYINLANMAYA DEĞER ON EYLÜL SAAT ON MELİH DİKENLİ
YAYINLANMAYA DEĞER OYUN VE DÜŞLERİM ÖMRAN EROL
YAYINLANMAYA DEĞER ÖVGÜ HALİL AYHAN
YAYINLANMAYA DEĞER SEN BORNOVA AYKAR SÖNMEZ
YAYINLANMAYA DEĞER SEVDAMSIN SEN BORNOVA TİJEN TURAN
YAYINLANMAYA DEĞER SEVGİNİN DİLİ ÖMRAN EROL
YAYINLANMAYA DEĞER TURUNCU KENTİN SENFONİSİ NEVAL SAVAK
YAYINLANMAYA DEĞER ÜMRAN KORDOĞAN
YAYINLANMAYA DEĞER UYAN İZMİR ÇİÇEĞİM

DENİZİN MAVİSİYLE

GÜLER MERİÇKAN GÜLEÇ
YAYINLANMAYA DEĞER YARALI MARTI MEHMET HAMEŞ
YAYINLANMAYA DEĞER YAŞA BU GÜZELLİKLERİ İLYAZ ŞÜKRÜ KORKMAZ
YAYINLANMAYA DEĞER YAŞAM AŞKININ NAL SESLERİ NUR İPEK ÖNDER MERT
YAYINLANMAYA DEĞER YEDİ GÖBEK BAĞI BORNOVALI VEYSİ TOKTAŞ
YAYINLANMAYA DEĞER ZAMAN, MEKAN VE İNSAN- HALİL AYHAN
YAYINLANMAYA DEĞER ZÜMRÜT BORNOVA HATİCE EMEL ŞİRİN

 

Yaşar Üniversitesi ve Bornova Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 2. Instagram Fotoğraf Yarışması sonuçlanmıştır.

Yaşar Üniversitesi ve Bornova Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 2. Instagram Fotoğraf Yarışması sonuçlanmıştır. Yarışma sonucunda dereceye giren fotoğraflar ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar aşağıda yer almaktadır.

Birincilik Ödülü  Merve Çelik : https://www.instagram.com/p/BUGSj42AhuX/

İkincilik Ödülü Eren Erbilir : https://www.instagram.com/p/BUH1zfnhhLp/

Üçüncülük Ödülü Melih Atik : https://www.instagram.com/p/BUC6uKpgbOr/

Jüri Özel Ödülü Süleyman Gülen : https://www.instagram.com/p/BUCb7n4ANJ_/

 

Sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar:

Alahattin Kanlıoğlu : https://www.instagram.com/p/BT3BvdFhC5n/

Ali İhsan Mimtaş : https://www.instagram.com/p/BUBkwnFgFyL/

Ali İhsan Mimtaş : https://www.instagram.com/p/BT8QWuXg1TE/

Arda Haznedar : https://www.instagram.com/p/BT8nGWRA6K6/

Beytullah Cantekin : https://www.instagram.com/p/BT1qhn5D7YR/

Can Yücel : https://www.instagram.com/p/BUHx5nzj5i1/

Cemil Çak : https://www.instagram.com/p/BUIEhYBAlyb/

Çağlayan Hasgeçkin : https://www.instagram.com/p/BUFXcYYjo7j/

Evrim Güneş : https://www.instagram.com/p/BUFPh9-g6hr/

Hacı Emre Polat : https://www.instagram.com/p/BUH1XqzD9Mz/

Halit Dokuzoğuz : https://www.instagram.com/p/BUHFMHhlffY/

Halit Dokuzoğuz : https://www.instagram.com/p/BT9pxrol8iP/

Hüseyin Şalış : https://www.instagram.com/p/BUG3NDtjrqm/

Hüseyin Şalış : https://www.instagram.com/p/BUHeETkDkK1/

Ozan Bülbül : https://www.instagram.com/p/BT97g4zhNdf/

Ogün Balcı : https://www.instagram.com/p/BUCmKR0gjLp/

Özkan Erdoğdu : https://www.instagram.com/p/BUB7Y9Ih0oG/

Özkan Erdoğdu : https://www.instagram.com/p/BUAJK1_B2Ej/

Selen Trak : https://www.instagram.com/p/BUHqT7VAWBq/

Şahin Karapaça : https://www.instagram.com/p/BUH38TlAQhJ/

Vedat Şentürk : https://www.instagram.com/p/BS_NSEvBMOx/


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/bornovabel/public_html/wp-includes/functions.php on line 3729