%10 seviyesinde;

 1. Dilekçe
 2. Yapı denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış hakediş raporu (4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 24-Form 22’e göre) internetten alınmış olarak
 3. Fatura aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra iade edilecek)
 4. Banka dekontu ve fotokopileri
 5. İnşaat 1000 metrekarenin üzerinde ise bir sonraki hakedişin banka dekontu ve fotokopileri
 6. Yapı denetim kuruluşunun inşaatta görevlendirdiği teknik personel listesi (aslı ve fotokopileri, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 24-Form 22’e göre)
 7. İnşaat ruhsatı fotokopisi
 8. Yapı denetim hizmet sözleşmesi fotokopisi (4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 6-Form 4’e göre)

%20 seviyesinde;

 1. Dilekçe
 2. Yapı denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış hakediş raporu (4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 24-Form 22’e göre) internetten alınmış olarak
 3. Fatura aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra iade edilecek)
 4. Banka dekontu ve fotokopileri
 5. İnşaat 1000 metrekarenin üzerinde ise bir sonraki hakedişin banka dekontu ve fotokopileri
 6. Yapı denetim kuruluşunun inşaatta görevlendirdiği teknik personel listesi (aslı ve fotokopileri, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 24-Form 22’e göre)
 7. Beton metrajı (Temel, normal kat kolon, normal kat döşeme)
 8. Kalıp ve donatı imalatı kontrol tutanağı (4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 8-Form 6’a göre)
 9. Beton döküm tutanağı ( 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 9-Form 7’e göre)
 10. Beton basınç dayanım raporları (grafikli sonuçlar, 7 ve 28 günlük test sonuçları)
 11. Demir metrajı (Tüm inşaat için)
 12. Betonarme çelik çubuk deney raporu
 13. Demir numune alma tutanakları
 14. Temelüstü ve demir vizelerinin yapılmış olması

%60 seviyesinde;

 1. Dilekçe
 2. Yapı denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış hakediş raporu (4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 24-Form 22’e göre) internetten alınmış olarak
 3. Fatura aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra iade edilecek)
 4. Banka dekontu ve fotokopileri
 5. İnşaat 1000 metrekarenin üzerinde ise bir sonraki hakedişin banka dekontu ve fotokopileri
 6. Yapı denetim kuruluşunun inşaatta görevlendirdiği teknik personel listesi (aslı ve fotokopileri, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 24-Form 22’e göre)
 7. Kalıp ve donatı imalatı kontrol tutanağı (4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 8-Form 6’a göre)
 8. Beton döküm tutanağı (4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 9-Form 7’e göre)
 9. Beton basınç dayanım raporları (grafikli sonuçlar, 7 ve 28 günlük test sonuçları)
 10. Betonarme çelik çubuk deney raporu
 11. Demir numune alma tutanakları

% 80 seviyesinde;

 1. Dilekçe
 2. Yapı denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış hakediş raporu (4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 24-Form 22’e göre) internetten alınmış olarak
 3. Fatura aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra iade edilecek)
 4. Banka dekontu ve fotokopileri
 5. İnşaat 1000 m2’ nin üzerinde ise bir sonraki hakedişin banka dekontu ve fotokopileri
 6. Yapı denetim kuruluşunun inşaatta görevlendirdiği teknik personel listesi (aslı ve fotokopileri, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 24-Form 22’e göre)
 7. Mimari, elektrik, sıhhi tesisat kontrol tutanakları
 8. Isı yalıtım ve kaba inşaat vizeleri için dilekçe
 9. Isı yalıtım ve kaba inşaat vizesi yapılır.

%95 seviyesinde;

 1. Dilekçe
 2. Yapı denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış hakediş raporu (4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 24-Form 22’e göre) internetten alınmış olarak
 3. Fatura aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra iade edilecek)
 4. Banka dekontu ve fotokopileri
 5. İnşaat 1000 metrekarenin üzerinde ise bir sonraki hakedişin banka dekontu ve fotokopileri
 6. Yapı denetim kuruluşunun inşaatta görevlendirdiği teknik personel listesi (aslı ve fotokopileri, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 24-Form 22’e göre)

%100 seviyesinde;

  1. Dilekçe
  2. İş bitirme belgesi (3 adet)
  3. Yapı denetim kuruluşu tarafından hazırlanmış hakediş raporu (4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 24-Form 22’e göre) internetten alınmış olarak
  4. Fatura aslı ve fotokopisi (aslı görüldükten sonra iade edilecek)
  5. Banka dekontu ve fotokopileri
  6. Yapı denetim kuruluşunun inşaatta görevlendirdiği teknik personel listesi (aslı ve fotokopileri, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Ek 24-Form 22’e göre)
Sosyal Medya da Paylaş