• Müdür

  Yusuf Ersel TANRIÖVER

 • Telefon

  (0232) 999 29 29

  Yapı Kullanma Kayıt:1210

  İmar Durum Kayıt: 1238

  Sekreterlik: 1201

  Genel Kayıt: 1203

  Hakediş Kayıt: 1222

 • E-mail

 • Görev Tanımı

  • İmar Durumunu Düzenlemek
  • Otopark Bedelinin Belirlenmesi
  • Kısıtlılık Belgesi Düzenlemek
  • Yerseçim Belgesi Düzenlemek
  • Mimari Proje Ön Onaylarının yapılması
  • İnşaat Ruhsatını Düzenlemek
  • Tadilat Ruhsatı Düzenlemek
  • Ruhsat Yenileme Taleplerini Değerlendirmek
  • Kat İrtifakı, Kat Mülkiyeti Taleplerini Değerlendirmek.
  • Koruma Kanunu Kapsamında Korunacak Yapıların Röleve ve Restorasyon Projelerinin Ön Onayını Yapmak
  • Kurul Kararına Uygun Olarak Yapı Ruhsatı Ve Tadilat Ruhsatı Vermek
  • Yapı denetim şirketlerinin eleman değişikliklerini ve inşaatlara ait seviye tespitlerini onaylamak
  • Isı Yalıtım Ve Kaba İnşaat Vizelerini Yapmak
  • Yapı Denetim evraklarının incelenmesi, hazırlanması ve Hakedişlerinin ödenmesi
  • Yapı Uygunluk Belgesi Vermek
  • Sığınak Raporunun Hazırlanıp Onaylanması
  • Otopark Bedelinin Ödenmesinin Takibi
  • Yapı Kullanma Belgelerini Düzenlemek
  • Proje ve Yapı Kullanma İzin Belgerinin ücretlerinin verilmesi
  • Resmi yazışmalar (Mahkemeler,SGK,Tapu Daireleri vb) ve vatandaş dilekçelerinin yanıtlanması
 • Faaliyet Alanı

  • İmar Durumu Düzenlemek
  • İmar Durumu Sureti Düzenlemek
  • Yazılı Plan Fotokopisi Düzenlemek
  • İmar Planı Fotokopisi (A3-A4 Ozalit) Düzenlemek
  • Yerseçim Belgesi Düzenlemek
  • Kısıtlılık Belgesi Vermek
  • Yazılı İmar Durumu Vermek
  • Gelen Dış ve İç Yazışmaları Cevaplamak
  • Yapı Kullanma İzin Belgesi Vermek
  • Yapı Uygunluk Belgesi Vermek
  • Sığınak Uygunluk Yazısı Vermek
  • Otopark Yazısı vermek
  • İş Bitirme Belgesi Onaylamak
  • Adres Değişikliği (Revizyon Değişikliği)
  • Yapı Kullanma izin Belgesi Sureti Vermek
  • Gelen Dış Ve İç Yazışamaları Cevaplamak
  • Sistemde Hakediş Ödemeleri Onayı
  • Yapı Denetim Şirketlerinin Hakedişlerini Onaylamak
  • Belirli Hakediş Seviyelerinde Binanın Yerinde Tetkiki(Kaba İnşaat)
  • Yapı Denetim Şirketlerinin Eleman Değişikliklerini Onaylamak
  • İnşaat Ruhsatı Düzenlemek
  • Tadilat Ruhsatı Düzenlemek
  • Ruhsat Yenileme
  • Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti
  • Isı Yalıtım ve Kaba İnşaat Vizeleri Yapmak
  • Röleve ve Restorasyon Projerlerini Onaylamak
  • Mimari Proje Ön Onaylarının Yapılması
 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  orgsemaimar

Sosyal Medya da Paylaş