• Müdür

  Emel BALCIOĞLU

 • Telefon

  999 29 29

 • E-mail

  kadinaile@bornova.bel.tr

 • Görev Tanımı

  Sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi,çocuk ,genç, kadın,erkek bireylere ve ailelerine koruyucu,önleyici,destekleyici,geliştirici,rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin,hizmete erişim kolaylığı esasıyla bir arada ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları,yerel yönetimler,üniversiteler,sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde sunulduğu Bornova Belediyesi Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün, kuruluş ve işleyişine,yürütecekleri hizmetlere ilişkin usul ve esaslar ile merkezde çalışan personelin görev,yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

 • Faaliyet Alanı

  a) Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

  b) Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

  c) Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

  e) Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık hizmeti sağlamak

  ı) Kadın, çocuk ve ailelere yönelik eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek; kültür ve sanat faaliyetlerini gerçekleştirmek.

  i) Alan taramasında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunları ilgili uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesine ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasına yardımcı olmak.

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

Sosyal Medya da Paylaş