• Müdür

  Deniz DAYANGAÇ

 • Telefon

  (0232) 999 29 29 – 1780

 • E-mail

  kentseltasarim@bornova.bel.tr

 • Görev Tanımı

  Bornova’da yaşayan yurttaşların gururla “Bornovalıyım” diyebilecekleri bir sembol ilçe oluşturarak her yaş grubundan yurttaşın bilinçli ve duyarlı olduğu bir ‘Bornova’ olmak ve sadece Bornovalıların değil tüm İzmir ve çevre illerde yaşayanların vakitlerini geçirmek isteyecekleri örnek bir Bornova sonucuna varmak istiyoruz. Kentin doğal, kültürel, tarihi ve sosyal özelliklerini gözeterek yurttaşlar için daha estetik, sürdürülebilir ve yaşanabilir çevreler oluşturmayı amaçlamaktayız. Kent mobilyası ölçeğinden, üst ölçekli kentsel tasarım projelerine kadar geniş bir perspektifte tasarım yapmayı bu tasarımları hayata geçirmeyi, halkı kentsel tasarım, kent estetiği ve kentlilik bilinci gibi konularda bilinçlendirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedeflemekteyiz.

 • Faaliyet Alanı

  Kentsel Tasarım Müdürlüğü

   

  • Bornova Belediyesi sınırları içerisinde kamusal alanların daha yaşanılır ve estetik hale gelmesi için kentsel tasarım projeleri üretir veya ürettirir.

   

  • İlçe bütününde ihtiyaç duyulan kent mobilyaları tasarlar.

   

  • Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere yurttaşlarla ortak akıl çerçevesinde kent yaşamının iyileştirilmesine yönelik fikir ve uygulama projeleri geliştirir.

   

  • İlçe genelindeki estetikten uzaklaşmış bina cepheleri için cephe düzenleme projeleri üretir ve/veya ürettirir.

   

  • Halkın kentsel tasarım ve kent estetiği konusundaki duyarlılığını arttırmaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapar, kent kültürü ve kentlilik bilincinin geliştirilmesini sağlayacak nitelikte sosyal projeler hazırlar, uygular. Bu amaçla, çeşitli yayın, harita, broşür, kentsel tasarım kılavuzu, kitapçıklar hazırlar ve/veya hazırlatır. Ayrıca bu konuda eğitimler verir ve sergiler düzenler.

   

  • Müdürlük çalışmalarını destekleme amacıyla Kentsel Tasarım, Sokak Sağlılaştırma, Kent Mobilyaları Tasarımı gibi konularda yarışmalar düzenler, yurt içi ve yurt dışında düzenlenmiş yarışmalara katılır, bu amaçla baskı, yayın vb. hazırlıkları yapar ve/ veya yaptırır.

   

  • Personelin gelişimi için, kurs ve seminerler ile yurt içi-yurt dışı inceleme gezilerine katılım sağlar.
 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  kentselorgsema

Sosyal Medya da Paylaş