• Müdür

  Ahu BEZİRCİLİOĞLU

 • Telefon

  (0232) 999 29 29 – 4965

 • E-mail

 • Görev Tanımı

  Bornova’da her yaş grubuna yönelik kültürel ve sosyal faaliyetler düzenleyerek kent kültürü ve kentlilik bilincini oluşturmayı, vatandaşlarımızın sosyalleşmesini sağlamayı amaçlamaktayız. Kent yaşamının daha sürdürülebilir ve katılımcı olması için kültürel, sosyal ve bilimsel içerikli programlar düzenleyerek, halkımızın daha bilinçli ve kendi geleceğini belirleyebilen bireyler olmalarınayardımcı olmayı hedeflemekteyiz.Bu nedenle,misyonumuzBornova’nın kültürel ve tarihsel kimliğini koruyarak örnek ve yaşanabilir bir kent olmasıdır.

 • Faaliyet Alanı

  • Kentsel bütünleşmeye katkıda bulunmak, toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttırmak amacıyla kültürel, sanatsal, eğitsel alanlarda ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek (söyleşi, sempozyum, panel, konferans, konser, festival, gösteri, şenlik, şölen, kent gezileri vb.),
  • Etkinliklerde, yazarlar, sanatçılar, bilim insanları ve üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. ile işbirliğinde olmak,
  • Kent kültürünün ve kentlilik bilincinin oluşması için kentin kültür miraslarına, tarihi değerlerine sahip çıkmak ve etkin kullanımını sağlamak,
  • Toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla eğitsel alanlarda etkinlikler düzenlemek, ilçemiz sınırları içinde bulunan tüm eğitim ve öğretim kurumları ile işbirliğine girmek, istihdama yönelik kurslar düzenlemek ve destek vermek.
  • Bireysel ve toplumsal gelişmeyi güçlendirici eğitim ve araştırma faaliyetlerine, kültürel-sosyal ve sanatsal faaliyetlere destek vermek,
  • Özel gün ve haftalarda uygun etkinlik ve organizasyonlar düzenlemek, bu tür etkinlikler düzenleyen kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak, halkın katılımını sağlamak,
  • Halktan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut altyapısında bulunan salon ve etkinlik alanlarını tahsis etmek ve organizasyonlara destek olmak.
  • Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak, yeteneklerini sergileme ve geliştirme fırsatı sunmak için hobi ve beceri edindirme kursları açmak, atölyeler düzenlemek ve projeler üretmek.
  • Bornova’nın tanıtımına yönelik olarak fuar, şenlikvb. etkinliklerde stantlaraçarak belediyemizi temsil etmek.
  • Kültürel ve sanatsal altyapıyı zenginleştirmek ve taleplere cevap verebilmek için çeşitli faaliyetler düzenlemek ve gerektiğinde destek vermek.
  • Kent kimliğine ve kültürüne katkıda bulunacak;
   • Kısa, orta ve uzun vadeli planlamalara uygun özgün projeler geliştirmek,
   • Yerelde, ulusalda ve uluslararası alanda iyi proje örneklerini araştırmak ve uygun olanları yerele uygulanabilir öneri haline getirmek,
   • Kurum içi proje geliştirme kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmak,
  • Bornova’nın kültürel ve tarihsel kimliğinin oluşturulması ve korunması içingeçici ve kalıcı sergiler hazırlamak, sergilemek, dünden bugüne, bugünden yarına taşımak, yazılı ve sözlü arşiv oluşturmak, yayınlar yapmak, akademik araştırmalara destek olmak.
  • Halka yönelik Bilim, Tarih, Arkeoloji, Kültür ve Sanat dallarında sergiler açmak, bu konuda etkinlikler/organizasyonlar düzenlemek ve destek vermek,
  • Bornova’nın bilimsel çalışmalar ışığında bilimi seven, bilimsel düşüncenin önemini fark ederek özgür, eleştirel ve analitik düşünebilen, sorgulayan öğrencilerin yetişmesinde öncü olmasını sağlamak,
  • İlköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuklara yönelik düzenli eğitim programları yapmak ve uygulamak, bilimsel atölye çalışmaları ve geziler düzenlemek,
 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  kultur_org_sema

Sosyal Medya da Paylaş