21. yüzyıl bilgiyi en hızlı, en etkili, en verimli biçimde toplama, düzenleme, işleme, uygulama ve yorumlama becerileri geliştiren kısacası öğrenen insanların yüzyılıdır. Sınırları içerisinde iki üniversite, sayısı ikiyüzü aşan okul barındıran Bornova, “öğrenen insanların şehridir”. Bornova Belediyesi, Bornovalıların talepleri doğrultusunda çocukların görsel, duyuşsal ve devinişsel süreçler göz önüne alınarak gerçekleştirilen “öğrenen” merkezli çalışmalarına Pedagoji Birimi’ni de eklemiş bulunmaktadır. Bornova Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukların “her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınması” gerektiği düşüncesi doğrultusunda Bornova’da yaşayan çocukların öğrenme ve gelişim süreçlerini pedagoji biliminin ilkeleri doğrultusunda tasarlamayı, çağdaş dünyanın bir gereği olarak kabul etmektedir.

Böylece Bornova Belediyesi Pedagoji Birimi’nde;

Bornova Belediyesi Pedagoji Birimi’nde;

  • Bornova’da yaşayan çocukların akademik yaşamında önemli olan kognitif, davranışsal, duyuşsal ve devinişsel süreçlerin başarılı ve sağlıklı yönetilebilmesi için gereksinim duyulan nesnel, bilimsel bakış açısı sunulmaktadır.
  • Çocukların özellikle akademik yaşantılarıyla ilgili fiziksel, sosyal ve duygusal tutumlarını saptama, öğrenme stillerini belirleme, öğrenme ortamındaki eğitim psikolojisi açısından gelişimlerini takip etme, olası soru ve sorunlara yanıt arama olanağı bulunmaktadır.
  • Çocukların, Bornova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kurslara, etkinliklere, projelere yönlendirilmeleri bireysel ihtiyaçlarına, bireysel öğrenme stili profillerine, yaşlarına, cinsiyetlerine, kişilik özelliklerine, merak ettikleri konulara, kişisel becerilerine, ilgi duydukları alanlara ve benzeri değişkenlere göre gerçekleştirilmektedir.
  • Ailelere kurs, okul, meslek vb. seçimlerinde çocuklarına en uygun olan seçeneği ararken uzman görüşü sunulmaktadır.
  • 6-14 yaş aralığındaki Bornova’da yaşayan her çocuk ve ailesi randevu almak koşuluyla ücretsiz olarak Bornova Belediyesi Pedagoji Birimi hizmetlerinden yararlanabilir.

Sayın Veliler; çocuğunuzun;

“çok zeki ama” yeterince ders çalışmadığını,

akademik başarısının düşük olduğunu,

kurallara uyma, söz dinleme güçlüğü çektiğini,

ders nasıl çalışılır bilmediğini,

teknolojik araçlarla aşırı derecede zaman harcadığını,

“dikkati dağınık,  hiperaktif”  olduğunu,

sınavlarda yaşadığı kaygı düzeyinin yüksek olduğunu düşünüyorsanız Bornova Belediyesi Pedagoji Birimi’ne başvurabilirsiniz.

Ancak; başvurmak için mutlaka bir sorun olması gerekmez!

Çocuğunuzun,

hangi alanlar ilgi duyduğunu,

hangi öğrenme stili ile daha başarılı olabileceğini,

beceri ve yeteneklerinin neler olduğunu,

hangi öğrenme stiline göre ders çalışması gerektiğini,

akademik başarı düzeyini yükseltmek için nelere ihtiyaç duyduğunu,

yeteneklerinin gelişimi için hangi kurslara gitmesinin daha doğru olabileceğini öğrenmek istediğinizde de Pedagoji Birimi’ne başvurabilirsiniz.

 

İletişim bilgileri:

Adres: Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları Merkezi,   Mustafa Kemal Cad. 556 Sokak No: 3 Bornova/İzmir

Telefon:  0232 999 29 29 / 5804