• Müdür

  Serpil Bayazıt

 • Telefon

  0 (232) 999 29 29 Dahili : 2400

 • E-mail

  tarimsalhizmetler@bornova.bel.tr

 • Görev Tanımı

  Bornova Belediyesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetleri Müdürlüğü ‘nün kuruluş, görev ve esasları  ile 5393 sayılı Belediye kanunu ile çerçevelenmiş  tarım, çevre ve orman alanlarındaki görevlerinin  planlanması,  geliştirilmesi, desteklenmesi, kontrol ve koordinasyonunu kapsamaktadır.

  Tarımsal hizmetler ile ilgili ilçe sınırları içerisindeki her türlü talebi yerinde incelemek  gerekli  altyapı, etüt ve  proje çalışmalarını gerçekleştirerek üreticiye teknik yardım ve danışmanlık sağlamak, gerektiğinde bu hizmetleri yaptırmaktır. Talepleri karşılamanın yanı sıra, Stratejik  Plan çerçevesinde ilçenin tarımsal gelişimine katkıda bulunmaktır.

 • Faaliyet Alanı

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile belediyenin görev sınırları içerisindeki alanlarda

  sulama, hayvan içme suyu, taşkın koruma ve toprak muhafazası için gerekli  çalışmaları yürütmek,

  1. Tarımsal üretim alanlarındaki görevlerin planlanması, geliştirilmesi, desteklenmesi, denetlenmesi   ve  koordinasyonunu sağlamak,
  2. Tohum, fide fidan yetiştirme ve ıslahı hizmetleri konusunda gerekli çalışmaları yürütmek ,
  3. Bornova İlçe Belediyesi sorumluluk alanında bulunan tarımsal arazilerin, ıslahı ve tarıma uygun hale getirilmesi, ağaçlandırılması, erozyonun önlenmesi için planlar yapmak ve bu konularda sivil toplum kuruluşları ile koordineli şekilde projeler geliştirmek,
  4. Tarım arazilerinin toplulaştırma hizmetlerinin uygulanmasını yapmak veya yaptırmak,
  5. Organik tarım konusunda çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak,
  6. Tarım Alanlarının Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ile diğer mevzuat çerçevesinde İlçe Belediyesine verilen görevleri yerine getirmek,
  7. Mevzuatın ve amirlerin verdiği işleri yerine getirmek,
  8. Belediye sınırları içerisindeki tarımsal faaliyetler ile ilgili üretim sürecinde çiftçilere bilgilendirme ve eğitim hizmetleri vermek,
  9. Tarımsal kooperatiflerin kurulması ve gelişmesinde mevzuatlar çerçevesinde destek sağlamak ,
  10. Toprak ve su analizlerinde numulerin alınması konusunda üreticiye danışmanlık hizmeti vermek,
  11. Gerekli görüldüğü durumlarda, mevzuata uygun olarak mal ve hizmet alımı ihalelerini yapmaktır.
 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  tarim_org_sema

Sosyal Medya da Paylaş