• Müdür

  Orhan PACAL

 • Telefon

  Müdürlük Tel            : 0 (232) 999 29 29   – 2300

  Alo atık Hattı           :0 (232) 999 29 29   –  2306

  Kanal Açıcı/ Vidanjör : 0 (232) 999 29 29   -2308

  Moloz Hattı               : 0 (232) 999 29 29   – 2304

  Şantiye Tel                  : 0 (232) 999 29 29   – 6300

 • E-mail

 • Görev Tanımı

  • Temizlik İşleri Müdürlüğü, Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, mevzuata uygun belirli bir plan ve program dahilinde yapmakla görevli bir birimdir.
  • Belediyenin kentsel temizlik işlerinin plan ve programlanması ile ilgili çalışmaları yapmak.
  • Belediye sınırları içinde yer alan meydan, bulvar, cadde ve sokakların işçi personel ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle süpürülerek temizliğinin yapılmasını sağlamak.
  • Belediye sınırları içinde üretilen evsel nitelikli katı atıkların program doğrultusunda düzenli olarak toplatılması ve transfer istasyonları veya bertaraf alanlarına naklinin yapılmasını sağlamak.
  • Belediye sınırlarında kurulan tüm pazaryerlerinin atıklarının, pazarın kalkmasına müteakip düzenli şekilde toplatılarak bertaraf alanlarına naklettirmek ve bu alanların temizlenip, yıkatılıp ve dezenfekte edilmesini sağlamak.
  • Çöp toplama işleminde kullanılan konteynerlerin temini ve bakım, onarımının yapılmasını sağlamak.
  • Çöp konteynerlerinin, konteyner yıkama aracı ile yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak.
  • Çöp konteynerlerinin trafiği aksatmaması ve yerlerinin sabit olması için konteyner ceplerinin yapılmasını sağlamak.
  • Kentsel temizlik hizmetini yürüten yüklenici firma ile Belediye arasında iletişimi sağlamak, firmanın çalışmalarını kontrol etmek, gerekli bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmesini sağlamak.
  • Belediye sınırları içinde bulunan ve yeni oturma ruhsatı alan bina sahiplerinin evsel çöp konteyneri koymalarını ve bunların kontrol altında tutulmasını sağlamak.
  • Çevre ve temizlik konusunda gelen her türlü yazılı ve sözlü şikayet ve talepleri değerlendirmek, sorunlara çözüm bulmaya çalışmak.
  • İlçemiz sınırları içinde çevre ve görüntü kirliliği yaratan, boş alanlara gelişi güzel atılan moloz, cüruf ve eski ev eşyalarının toplatılarak, döküm alanlarına naklini sağlamak.
  • Vatandaş ve Kamu Kurumlarına talep üzerine vidanjör ve kanal açıcı hizmeti vermek.
  • Çöp toplama ve genel temizlik işinde kullanılan tüm araç-gereç ve ekipmanın temiz ve bakımlı olmasını sağlamak.
  • Yapı Kullanma izin belgesi alacak olan yerlere talep üzerine konteyner uygunluk belgesi düzenlemek.
  • Ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması için hazırlanan Bornova Belediyesi Atık Yönetim Planının uygulanmasını sağlamak.
  • Ambalaj atıklarının toplanması çalışmasının Bornova geneline yayılması için tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarında gerekli program ve organizasyonu yapmak.
  • Atık pillerin evsel nitelikli atıklara karışmadan toplanmasını sağlamak.
  • Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi hazırlamak.
  • Kaçak olarak katı atık atan, çevreyi kirleten kişi ve kuruluşların tespit edilmesini sağlamak, tespit edilmesi halinde Kabahatler Kanununa göre işlem yapılmasını sağlamak.
  • Vatandaştan gelen talep doğrultusunda çöp evlerin temizlik işlemlerini Zabıta ve Kolluk Kuvvetleri eşliğinde yapmak.
  • Kurban Bayramı hazırlıkları aşamasında ve sonrasında meydana gelebilecek bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı, kurban satış ve kesim yerlerini temizleterek kireçleme çalışmalarını yaptırmak.
  • Diğer kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan çevrenin geliştirilmesi ile ilgili plan ve projelere destek vermek, yapılan çalışmalara katılım sağlamak.
  • Halkın çevre bilincini geliştirici ve katılımını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak.
  • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre birime gelen her başvurunun gereğini yapmak.
  • Müdürlüğün görev alanına giren hizmetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri ihale yoluyla temin etmek.
  • Müdürlüğün yıllık performans hedeflerini belirlemek.
  • Yıllık, aylık faaliyet raporu düzenlemek.
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü, Valilik, Kaymakamlık, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler ile yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanı veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütür.
 • Faaliyet Alanı

  EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLARIN TOPLANMASI
  Bornova Belediyesi sınırlarında yer alan meydan, bulvar, cadde ve sokakların ve pazaryerlerinin çöpünün alınması, nakledilmesi, süpürülmesi ve çöp konteynerlerinin bakım ve temizliği işi ihale yolu, müteahhit firma tarafından yaptırılmaktadır. Müteahhit firma Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün vermiş olduğu çalışma programı doğrultusunda temizlik hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Müteahhit firmanın denetimi ve kontrolü müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır. İhale kapsamda 450 temizlik elemanı çalıştırılmaktadır . 1 şef, 8 çavuş, 82 şoför, 25 operatör, 145 araç arkası işçi, 7 tamir ekibi, 182 süpürgeci işçi ile Bornova’nın temizliği yapılmaktadır.

   Bornova sınırları içinden oluşan çöpler günlük olarak toplanmakta, ana güzergahların çöpleri günde 2 kere toplanmaktadır. Temizlik ekiplerimiz ile günlük ortalama 460 ton çöp toplanmaktadır

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

  org_Sema_temizlik

 • Cam Kumbarası Uygulaması

  camkumbarasi

  Şehrinizde cam geri dönüşümüyle alakalı olarak cam ve benzeri atıklarınızı nereye atabileceğinizi gösteren, size en yakın kumbarayı bulan yada dolu gördüğünüz, boşaltılmasını talep ettiğiniz cam şişe kumbarasını bildirebileceğiniz uygulama.

 • Temizlik İşlerinde Kullanılan Araçlar

  İdare Malı Araçlar; Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu 10 adet, Kanal açıcı 1 adet, Vidanjör 1 adet , Arazöz 1 adet, Kamyon 4 adet.

  Yüklenici Malı Araçlar; Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu 20 adet, Çok amaçlı çöp kamyonu 4 adet, Yol süpürme aracı 10 adet, Konteyner yıkama aracı 2 adet, Kombine kanal açıcı 1 adet,  Kamyonet 9 adet, Lastik tekerlekli beko loder 2 adet, Damperli kamyon 5 adet, Servis minübüsü 2 adet , mini damper çöp toplama aracı 3 adet, .

  Bornova merkez, Çamdibi, Altındağ, Işıkkent, Pınarbaşı bölgelerinde haftanın 6 gününde pazaryeri kurulmaktadır. Pazar esnafının kalkmasından hemen sonra pazaryerlerinin süpürülmesi, çöplerin toplanması ve bertaraf alanına iletilmesi temizlik ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Gıda satış yerleri kanal açıcı araçlarımız ile yıkanmakta, özellikle balık zeytin, peynir satış yerleri dezenfekte edilmektedir.

 • Pazar Kurulan Günler ve Yerleri

  Pazartesi
  Salı Doğanlar Mah., Çamkule Mahallesi pazaryeri
  Çarşamba Merkez, Çamdibi, Naldöken, İnönü Mah. Pazaryeri
  Perşembe Evka-3 Mah. , Yeşilçam Mah. Pazaryeri
  Cuma Atatürk Mah., Altındağ, Işıkkent Pazaryeri
  Cumartesi Yeşilova Mah. , Ümit Mah.,Evka-4 Mah.
  Pazar Merkez, Pınarbaşı, Altındağ, Çamdibi, MevlanaMah., Seyit Şanlı Pazaryeri
 • CADDE VE SOKAKLARIN SÜPÜRÜLMESİ

  Meydan, bulvar, ana caddeler ve sokaklar 10 yol süpürme aracı ve 182 süpürgeci işçi ile süpürülerek temizlenmektedir. Yol süpürme araçları trafik sorunu olmayan yerlerde, akşamın geç saatlerinde ve sabah erken saatlerde çalışmaktadır. Süpürge aracının giremediği yerler süpürgeci işçiler tarafından süpürülmektedir. Ana cadde ve yollar hergün, ara yollar program dahilinde süpürülmektedir.

 • ÇÖP KONTEYNERLERİNİN BAKIM VE ONARIMI

  Bornova sınırları içinde kullandığımız yaklaşık 6000 adet çöp konteynerinin her zaman sağlam ve sağlıklı olması için sürekli kontrol edilerek, konteyner yıkama aracı ile yıkanıp dezenfekte edilmekte, bozuk konteynerler tamir edilip, boyanarak tekrar kullanıma sunulmaktadır. Ayrıca gezici tamir ekibimiz ile konteynerlere yerinde müdahale ederek küçük çaplı konteyner tamirleri ( tekerlek değiştirme, konteyner saplarının tamiri … vb) yapmaktadır. Konteynerlerin yol kenarlarında trafiği aksatmaması ve sürekli yer değiştirilmesinin engellenmesi için inşaat ekibimiz tarafından konteynerler için kaldırımlara cep yapılmaktadır.

 • AMBALAJ ATIKLARININ AYRI TOPLANMASI

  Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince evsel atıklardan ayrı toplanması gereken ambalaj atıklarının, kaynağında ayrı toplanması amacıyla “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplama projesi” uygulamaya başlanmıştır. Ambalaj atıkları; cam, metal, kağıt, karton, plastikler vb. kaynağında yani atıkları üretenler tarafından ev ve işyerlerinde, evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak biriktirilen atıklar, toplanılmaktadır.
  AYRI TOPLANACAK AMBALAJ ATIKLARI :
   Kağıt ve kartonlar
  Gazate ve dergiler,
  Kağıt ve karton ambalajlar,
  Mukavva kutular, kağıt torbalar,
  Kullanılmış defterler ve kitaplar, vs.
  Plastikler
  Su ve meşrubat amlajları,
  Sıvı yağ ambalajları,
  Şampuan ve deterjan kutuları,
  Kullanılmış plastik ev eşyaları (leğen, bulaşıklık, naylon kaplar, vs.)
  Yoğurt ve margarin kapları,
  Plastik bidonlar, vs.

  Camlar
  Su ve meşrubat şişeleri,
  reçel, konserve, sos kavanozları, vs.
  Metallar
  Metal içecek kutuları,
  Yağ tenekeleri ve diğer tenekeler,
  Konserve ve salça kutuları,
  Metal mutfak gereçleri, vs.

  Kompozit

  Süt,meyve suyu kutuları.

 • ATIK PİLLERİN TOPLANMASI

  Atık pillerin toplanması amacıyla Belediyemiz İzmir Büyükşehir Belediyesi ve (TAP) Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi ile  protokol imzalanarak, atık piller toplanmaya başlanmıştır.

  Okullara, muhtarlıklara, bazı sağlık merkezleri, alışveriş merkezleri gibi noktalara bırakılan atık pil toplama kutuları kontrol edilerek, atık piller toplanmaktadır.

 • ESKİ EV EŞYALARIN TOPLANMASI

  Gelişi güzel çöp konteynerleri yanlarına ,cadde , sokaklara ve boş arsalara bırakılan görüntü ve çevre kirliliğine neden olan eski ev eşyaları ( koltuk, kanepe, yatak, yorgan,..) temizlik ekiplerimiz tarafından toplanmaktadır. Çöp araçlarının alamadığı bu tür eşyalar tarafımıza bildirildiği takdirde ücretsiz olarak hemen alınmaktadır.

 • KANAL AÇICI VE VİDANJÖR HİZMETİ

  Kanal açıcı ve vidanjör hizmeti Müdürlüğümüz tarafından verilmektedir. Resmi kurum ve kuruluşlara ücretsiz olarak, konut ve işyerlerine ücreti karşılığında kanal açıcı ve vidanjör hizmeti verilmektedir . Kanal açıcı ve vidanjör talebleri için hafta içinde mesai saatleri dahilinde Müdürlüğümüze başvurulması, hafta sonunda telefon ile iletilmesi gerekmektedir.


  Kanal Açma Hizmeti :

  Ev : 55,00 TL    İşyeri : 180,00 TL  Sanayi : 270,00 TL

  Vidanjör Hizmeti

  Ev : 55,00 TL    İşyeri : 180,00 TL  Sanayi : 245,00 TL

 • MOLOZ VE İNŞAAT ATIKLARININ TOPLANMASI

  Vatandaşların evlerinde yaptığı küçük çaplı tadilat ve tamirat sonucu oluşan molozlar  alınmaktadır. Molozların çuvallanmış olması ve 1 çuval 30 kg geçmemesi koşuluyla en fazla 100 çuvala kadar moloz atığı adreslerden ücreti karşılığında alınmaktadır. 1 çuval moloz atığı alma bedeli (KDV dahil ) 2,50 TL ‘dir.

 • Geri Kazanım Konteynerı

  geridonusum

Sosyal Medya da Paylaş