EKO SIN. AÇIKLAMA 2015 2016 TEMMUZ GERÇEKLEŞME AĞUSTOS GERÇEKLEŞME EYLÜL GERÇEKLEŞME EKİM GERÇEKLEŞME KASIM GERÇEKLEŞME ARALIK GERÇEKLEŞME TEMMUZ-ARALIK
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI
TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞME ORANI
(%)
I II GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1   Vergi Gelirleri  84.489.212,47  104.005.000,00  2.768.891,14  2.316.566,95  2.782.149,48  2.673.509,71  2.468.699,94  2.699.519,17  2.741.509,68  5.032.039,22  21.999.597,18  25.472.437,76  4.971.598,46  3.730.246,44  37.732.445,88  41.924.319,25  11  45  40
1 2 Mülkiyet Üzerinden Alinan Vergiler  63.720.096,24  74.500.000,00  1.012.022,98  1.025.162,70  1.378.666,29  1.036.485,09  1.119.213,47  1.252.952,57  1.264.122,63  2.683.067,37  20.344.076,14  23.459.331,28  3.168.456,06  2.108.807,52  28.286.557,57  31.565.806,53  12  44  42
1 3 Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri  13.918.479,47  19.000.000,00  1.178.291,88  989.630,35  1.022.292,00  1.098.088,90  1.080.075,90  1.203.984,68  1.002.018,56  1.787.193,84  998.389,94  1.409.622,49  905.836,16  952.160,80  6.186.904,44  7.440.681,06  20  44  39
1 6 Harçlar  6.700.123,13  10.355.000,00  562.336,60  301.430,49  355.500,42  538.304,57  263.062,07  241.401,39  464.432,29  561.329,31  628.676,51  602.625,11  889.569,51  669.070,44  3.163.577,40  2.914.161,31 -8  47  28
1 9 Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler  150.513,63  150.000,00  16.239,68  343,41  25.690,77  631,15  6.348,50  1.180,53  10.936,20  448,70  28.454,59  858,88  7.736,73  207,68  95.406,47  3.670,35 -96  63  2
3   Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  6.135.463,59  9.824.960,00  365.199,06  348.023,78  407.947,63  655.920,84  217.860,54  306.937,89  266.340,53  498.558,16  698.057,49  617.765,04  622.681,89  660.173,86  2.578.087,14  3.087.379,57  20  42  31
3 1 Mal ve Hizmet Satis Gelirleri  2.863.347,50  3.559.720,00  214.809,53  208.041,89  241.143,60  333.537,92  143.639,11  233.287,37  192.161,90  405.533,88  342.608,43  400.879,30  434.808,70  398.522,05  1.569.171,27  1.979.802,41  26  55  56
3 2 Mallarin Kullanma veya Faaliyette Bulunma Izni  G  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
3 3 KIT ve Kamu Bankalari Gelirleri  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
3 4 Kurumlar Hasilati  837.162,57  1.572.240,00  16.020,62  22.217,26  15.703,26  20.011,42  13.817,74  35.636,71  29.584,39  61.218,34  50.787,21  101.773,97  67.982,69  36.376,35  193.895,91  277.234,05  43  23  18
3 5 Kurumlar Karlari  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
3 6 Kira Gelirleri  2.427.753,52  4.683.000,00  133.368,91  117.764,63  151.100,77  302.371,50  60.203,69  38.013,81  44.194,24  31.805,94  304.261,85  115.111,77  118.490,50  225.275,46  811.619,96  830.343,11  2  33  18
3 9 Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  7.200,00  10.000,00  1.000,00  ,00  ,00  ,00  200,00  ,00  400,00  ,00  400,00  ,00  1.400,00  ,00  3.400,00  ,00 -100  47  0
4   Alinan Bagis ve Yardimlar ile Özel Gelirler  12.547.141,76  15.960.000,00  502.653,32  2.268.233,25  915.105,00  1.082.545,22  2.384.090,81  ,00  1.590.676,26  1.215.698,84  1.847.793,91  158.134,06  ,00  ,00  7.240.319,30  4.724.611,37 -35  58  30
4 1 Yurt Disindan Alinan Bagis ve Yardimlar  ,00  ,00  ,00  96.058,10  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  96.058,10  0  0  0
4 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Idarelerden Alin  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
4 3 Diger Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
4 4 Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Bag  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
4 5 Proje Yardimlari  12.547.141,76  15.960.000,00  502.653,32  2.172.175,15  915.105,00  1.082.545,22  2.384.090,81  ,00  1.590.676,26  1.215.698,84  1.847.793,91  158.134,06  ,00  ,00  7.240.319,30  4.628.553,27 -36  58  29
5   Diger Gelirler  103.545.791,37  120.651.240,00  8.757.742,62  10.672.046,91  7.705.914,50  8.276.678,04  9.224.218,11  9.669.489,69  9.304.113,60  11.334.370,79  8.569.948,79  8.345.414,29  9.879.287,29  12.499.280,50  53.441.224,91  60.797.280,22  14  52  50
5 1 Faiz Gelirleri  565.562,15  550.000,00  84.744,80  94.232,26  82.873,37  149.656,85  46.611,33  17.827,95  16.946,02  10.522,79  8.011,50  3.857,31  37.385,68  15.303,47  276.572,70  291.400,63  5  49  53
5 2 Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar  89.311.310,27  103.241.000,00  7.944.805,81  9.461.351,69  6.766.383,02  7.496.669,12  8.216.717,23  8.396.447,08  8.030.593,93  9.888.774,50  6.801.558,01  7.695.657,49  8.237.301,74  8.325.962,94  45.997.359,74  51.264.862,82  11  52  50
5 3 Para Cezalari  10.696.565,34  12.743.140,00  644.061,20  1.106.236,60  713.159,79  541.471,09  699.650,77  1.138.348,23  873.261,79  756.846,20  1.684.849,46  582.433,17  1.506.533,22  542.231,21  6.121.516,23  4.667.566,50 -24  57  37
5 9 Diger Çesitli Gelirler  2.972.353,61  4.117.100,00  84.130,81  10.226,36  143.498,32  88.880,98  261.238,78  116.866,43  383.311,86  678.227,30  75.529,82  63.466,32  98.066,65  3.615.782,88  1.045.776,24  4.573.450,27  337  35  111
6   Sermaye Gelirleri  106.000,00  2.030.000,00  ,00  ,00  100.000,00  ,00  6.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  106.000,00  ,00 -100  100  0
6 1 Tasinmaz Satis Gelirleri  106.000,00  2.000.000,00  ,00  ,00  100.000,00  ,00  6.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  106.000,00  ,00 -100  100  0
6 2 Tasinir Satis Gelirleri  ,00  20.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
6 3 Menkul Kiymet ve Varlik Satis Gelirleri  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
6 9 Diger Sermaye Satis Gelirleri  ,00  10.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
8   Alacaklardan Tahsilat  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
8 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9   BÜTÇE GELIRLERINDEN RET VE IADELER H  3.548.951,91 -271.200,00  2.602.468,55  40.619,53  23.741,63  29.449,73  60.739,41  20.153,29  15.876,79  38.515,50  120.978,15  59.129,01  31.023,25  256.543,59  2.854.827,78  444.410,65 -84  80 -164
9 1 Vergi Gelirleri  543.972,40 -245.000,00  10.181,83  11.193,32  20.781,53  8.702,84  9.594,29  2.523,72  6.054,41  839,82  40.697,18  10.356,26  28.585,17  31.623,65  115.894,41  65.239,61 -44  21 -27
9 3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  2.589.267,64 -11.000,00  2.574.511,52  1.205,42  887,88  4.532,95  1.790,68  1.963,16  2.236,78  1.733,14  837,46  11.738,32  765,94  1.538,14  2.581.030,26  22.558,59 -99  100 -206
9 4 Alinan Bagis ve Yardimlar ile Özel Gelirler  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9 5 Diger Gelirler  415.711,87 -15.200,00  17.775,20  28.220,79  2.072,22  16.213,94  49.354,44  15.666,41  7.585,60  35.942,54  79.443,51  37.034,43  1.672,14  223.381,80  157.903,11  356.459,91  126  38 -2345
9 6 Sermaye Gelirleri  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9 8 Alacaklardan Tahsilat  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
    TOPLAM 210.372.561,10 252.200.000,00  9.792.017,59  15.564.251,36  11.887.374,98  12.659.204,08  14.240.129,99  12.655.793,46 13.886.763,28  18.042.151,51  32.994.419,22  34.534.622,14  15.442.544,39  16.633.157,21  98.243.249,45  110.089.332,30  12  48  44