EKO SIN. AÇIKLAMA 2015 2016 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
(%)
I II GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1   Vergi Gelirleri  84.489.212,47  104.005.000,00  3.962.860,60  5.706.123,99  3.439.302,53  4.354.026,47  5.273.431,54  6.128.838,02  4.726.072,87  5.645.759,32  17.750.801,81  27.112.783,54  11.604.297,24  4.405.771,44  46.756.766,59  53.353.302,78  14  55  51
1 2 Mülkiyet Üzerinden Alinan Vergiler  63.720.096,24  74.500.000,00  2.147.922,87  2.121.208,04  1.779.706,95  2.732.611,02  3.089.742,53  3.918.943,20  2.807.381,82  4.211.022,13  16.176.137,05  25.409.694,02  9.432.647,45  3.816.283,95  35.433.538,67  42.209.762,36  19  56  57
1 3 Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri  13.918.479,47  19.000.000,00  1.364.662,68  1.214.300,26  1.271.386,25  1.180.632,69  1.491.812,74  1.545.791,66  1.249.655,03  1.096.697,72  1.256.799,59  1.162.845,36  1.097.258,74  218.851,37  7.731.575,03  6.419.119,06 -17  56  34
1 6 Harçlar  6.700.123,13  10.355.000,00  441.589,54  2.360.460,34  382.632,16  436.302,45  682.420,45  652.955,03  656.989,68  325.897,06  309.842,99  529.304,61  1.063.070,91  367.603,90  3.536.545,73  4.672.523,39  32  53  45
1 9 Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler  150.513,63  150.000,00  8.685,51  10.155,35  5.577,17  4.480,31  9.455,82  11.148,13  12.046,34  12.142,41  8.022,18  10.939,55  11.320,14  3.032,22  55.107,16  51.897,97 -6  37  35
3   Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  6.135.463,59  9.824.960,00  301.344,32  461.770,92  255.519,46  899.310,35  386.896,81  638.449,15  1.143.410,68  546.334,51  628.959,22  411.923,06  841.245,96  448.937,96  3.557.376,45  3.406.725,95 -4  58  35
3 1 Mal ve Hizmet Satis Gelirleri  2.863.347,50  3.559.720,00  172.555,67  374.025,12  168.532,18  276.272,49  204.563,37  261.014,33  284.097,53  219.355,21  270.099,89  208.400,95  194.327,59  311.021,03  1.294.176,23  1.650.089,13  28  45  46
3 2 Mallarin Kullanma veya Faaliyette Bulunma Izni  G  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
3 3 KIT ve Kamu Bankalari Gelirleri  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
3 4 Kurumlar Hasilati  837.162,57  1.572.240,00  17.155,44  26.658,55  20.144,73  39.412,41  30.108,46  41.959,71  518.032,54  27.414,94  39.493,67  21.143,79  18.331,82  8.265,32  643.266,66  164.854,72 -74  77  10
3 5 Kurumlar Karlari  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
3 6 Kira Gelirleri  2.427.753,52  4.683.000,00  111.433,21  60.287,25  66.442,55  583.425,45  151.224,98  334.875,11  340.680,61  298.964,36  318.565,66  182.378,32  627.786,55  129.451,61  1.616.133,56  1.589.382,10 -2  67  34
3 9 Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  7.200,00  10.000,00  200,00  800,00  400,00  200,00  1.000,00  600,00  600,00  600,00  800,00  ,00  800,00  200,00  3.800,00  2.400,00 -37  53  24
4   Alinan Bagis ve Yardimlar ile Özel Gelirler  12.547.141,76  15.960.000,00  1.213.278,60  862.994,64  426.286,98  1.638.234,49  576.432,13  326.840,69  847.132,97  235.447,93  1.444.227,02  715.556,72  799.464,76  628.714,66  5.306.822,46  4.407.789,13 -17  42  28
4 1 Yurt Disindan Alinan Bagis ve Yardimlar  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
4 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Idarelerden Alin  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
4 3 Diger Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
4 4 Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Bag  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  82.000,00  ,00  82.000,00  0  0  0
4 5 Proje Yardimlari  12.547.141,76  15.960.000,00  1.213.278,60  862.994,64  426.286,98  1.638.234,49  576.432,13  326.840,69  847.132,97  235.447,93  1.444.227,02  715.556,72  799.464,76  546.714,66  5.306.822,46  4.325.789,13 -18  42  27
5   Diger Gelirler  103.545.791,37  120.651.240,00  8.291.676,86  11.910.293,10  7.548.222,32  9.035.227,97  9.329.901,32  8.898.480,21  9.583.437,54  10.251.654,39  7.136.420,16  9.421.202,06  8.214.908,26  7.641.192,20  50.104.566,46  57.158.049,93  14  48  47
5 1 Faiz Gelirleri  565.562,15  550.000,00  80.346,16  46.845,81  19.806,11  37.252,22  54.799,17  17.623,44  38.057,48  41.065,60  43.229,48  134.644,23  52.751,05  119.550,36  288.989,45  396.981,66  37  51  72
5 2 Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar  89.311.310,27  103.241.000,00  7.537.361,60  8.872.055,41  6.687.891,32  7.693.389,35  7.701.547,36  8.973.643,60  7.761.830,92  8.776.650,38  6.303.601,03  7.421.838,64  7.321.718,30  5.994.503,59  43.313.950,53  47.732.080,97  10  48  46
5 3 Para Cezalari  10.696.565,34  12.743.140,00  579.350,65  822.849,73  590.192,72  1.141.604,54  765.363,88  1.320.667,03  1.161.154,65  1.228.625,74  707.112,16  1.496.154,53  771.875,05  1.447.634,52  4.575.049,11  7.457.536,09  63  43  59
5 9 Diger Çesitli Gelirler  2.972.353,61  4.117.100,00  94.618,45  2.168.542,15  250.332,17  162.981,86  808.190,91 -1.413.453,86  622.394,49  205.312,67  82.477,49  368.564,66  68.563,86  79.503,73  1.926.577,37  1.571.451,21 -18  65  38
6   Sermaye Gelirleri  106.000,00  2.030.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  4.758.615,25  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  4.758.615,25  0  0  234
6 1 Tasinmaz Satis Gelirleri  106.000,00  2.000.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  4.758.615,25  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  4.758.615,25  0  0  238
6 2 Tasinir Satis Gelirleri  ,00  20.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
6 3 Menkul Kiymet ve Varlik Satis Gelirleri  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
6 9 Diger Sermaye Satis Gelirleri  ,00  10.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
8   Alacaklardan Tahsilat  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
8 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9   BÜTÇE GELIRLERINDEN RET VE IADELER H  3.548.951,91 -271.200,00  22.549,63  46.615,42  44.314,22  40.772,11  54.504,24  69.773,99  20.575,51  39.073,01  17.670,91  42.177,38  534.509,62  44.357,63  694.124,13  282.769,54 -59  20 -104
9 1 Vergi Gelirleri  543.972,40 -245.000,00  17.428,23  16.213,28  26.174,90  27.578,06  34.109,24  6.305,23  17.771,35  34.392,82  14.808,95  3.849,60  317.785,32  18.725,59  428.077,99  107.064,58 -75  79 -44
9 3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  2.589.267,64 -11.000,00  1.603,98  38,14  1.720,00  727,15  547,80  2.059,16  1.203,34  2.266,45  1.155,72  2.305,09  2.006,54  4.089,15  8.237,38  11.485,14  39  0 -104
9 4 Alinan Bagis ve Yardimlar ile Özel Gelirler  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9 5 Diger Gelirler  415.711,87 -15.200,00  3.517,42  30.364,00  16.419,32  12.466,90  19.847,20  61.409,60  1.600,82  2.413,74  1.706,24  36.022,69  214.717,76  21.542,89  257.808,76  164.219,82 -36  62 -1080
9 6 Sermaye Gelirleri  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9 8 Alacaklardan Tahsilat  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
    TOPLAM 210.372.561,10 252.200.000,00  13.746.610,75  18.894.567,23  11.625.017,07  15.886.027,17  15.512.157,56  20.681.449,33 16.279.478,55  16.640.123,14  26.942.737,30  37.619.288,00  20.925.406,60  13.080.258,63  105.031.407,83  122.801.713,50  17  52  49