EKO SIN. AÇIKLAMA 2015 2016 TEMMUZ GERÇEKLEŞME AĞUSTOS GERÇEKLEŞME EYLÜL GERÇEKLEŞME EKİM GERÇEKLEŞME KASIM GERÇEKLEŞME ARALIK GERÇEKLEŞME TEMMUZ-ARALIK
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI
TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞME ORANI
(%)
I II GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1   Personel Giderleri  40.653.633,14  46.308.660,42  4.126.283,82  3.719.275,98  3.133.808,13  3.713.359,37  4.292.326,78  5.132.353,30  3.404.323,83  4.280.534,12  3.401.244,92  3.553.963,18  3.604.474,51  3.971.011,07  21.962.461,99  24.370.497,02  11  54  53
1 1 Memurlar  17.309.918,35  19.583.774,40  1.523.216,56  1.822.128,16  1.466.525,24  1.740.945,53  1.464.377,22  1.736.036,38  1.505.800,43  1.600.316,01  1.476.777,97  1.729.877,53  847.206,72  986.110,12  8.283.904,14  9.615.413,73  16  48  49
1 2 Sözlesmeli  Personel  1.147.569,04  1.568.384,76  100.403,16  167.672,73  103.685,91  167.440,58  105.058,27  179.263,04  106.913,58  179.961,31  113.640,11  184.128,69  63.799,42  116.695,86  593.500,45  995.162,21  68  52  63
1 3 Isçiler  21.588.863,66  24.527.792,43  2.467.805,78  1.689.681,85  1.525.879,64  1.766.482,39  2.676.433,94  3.178.206,02  1.751.835,86  2.436.332,87  1.754.399,70  1.588.451,41  2.633.696,38  2.797.533,00  12.810.051,30  13.456.687,54  5  59  55
1 4 Geçici Personel  124.884,50  160.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  10.425,00  20.881,06  14.025,00  21.206,30  14.500,00  21.011,15  38.950,00  63.098,51  62  31  39
1 5 Diger Personel  482.397,59  468.708,83  34.858,32  39.793,24  37.717,34  38.490,87  46.457,35  38.847,86  29.348,96  43.042,87  42.402,14  30.299,25  45.271,99  49.660,94  236.056,10  240.135,03  2  49  51
2   Sosyal Güvenlik Kurumlarina Devlet Primi Giderleri  6.285.096,75  7.116.737,11  517.573,80  419.011,66  542.345,70  717.094,41  628.405,19  676.281,00  512.834,93  761.454,58  545.316,54  556.899,64  688.427,84  749.016,07  3.434.904,00  3.879.757,36  13  55  55
2 1 Memurlar  2.107.717,19  2.588.238,67  178.815,21  217.746,36  179.029,91  217.354,46  187.305,06  216.767,35  185.307,95  189.257,23  187.582,43  210.677,72  102.478,77  120.407,01  1.020.519,33  1.172.210,13  15  48  45
2 2 Sözlesmeli Personel  195.025,68  522.634,44  16.894,27  28.300,18  17.760,00  28.657,94  18.041,30  30.766,75  18.249,45  30.706,86  19.548,18  31.674,75  10.978,89  20.168,42  101.472,09  170.274,90  68  52  33
2 3 Isçiler  3.982.353,88  4.005.864,00  321.864,32  172.965,12  345.555,79  471.082,01  423.058,83  428.746,90  309.277,53  541.490,49  338.185,93  314.547,17  574.970,18  608.440,64  2.312.912,58  2.537.272,33  10  58  63
2 5 Diger Personel  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
3   Mal Ve Hizmet Alim Giderleri  105.396.525,34  135.843.466,76  9.335.398,81  9.749.515,98  8.344.488,38  11.566.390,54  8.399.171,29  9.839.835,99  8.863.928,42  10.281.203,93  8.827.394,72  10.194.384,11  16.734.311,35  21.138.403,62  60.504.692,97  72.769.734,17  20  57  54
3 1 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alimlari  ,00  500,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
3 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alimlari  10.463.551,03  12.757.250,41  1.102.989,25  754.371,52  671.817,03  2.073.494,79  891.434,60  615.214,48  754.782,30  1.141.838,59  1.063.721,40  634.746,03  1.334.085,13  3.668.742,13  5.818.829,71  8.888.407,54  53  56  70
3 3 Yolluklar  117.194,80  350.800,00  128,00  11.808,54  18.297,13  ,00  359,18  2.743,07  7.911,22  10.011,09  9.233,71  11.909,04  12.870,08  7.640,71  48.799,32  44.112,45 -10  42  13
3 4 Görev Giderleri  2.858.352,07  3.174.674,60  428.274,64  138.812,84  181.144,91  75.378,94  83.713,35  27.318,83  119.138,84  52.437,10  211.221,38  78.428,84  328.663,40  286.947,11  1.352.156,52  659.323,66 -51  47  21
3 5 Hizmet Alimlari  85.816.232,62  108.853.101,75  7.131.201,18  8.739.142,90  7.164.408,69  8.876.950,16  7.088.098,59  8.654.484,98  7.709.329,58  8.842.115,09  7.268.782,58  8.788.636,79  14.639.961,72  15.911.945,32  51.001.782,34  59.813.275,24  17  59  55
3 6 Temsil Ve Tanitma Giderleri  533.595,60  740.000,00  37.858,78  16.813,38  38.993,15  61.296,84  10.734,86  66.814,00  70.284,90  61.971,53  72.658,52  23.916,88  107.090,94  103.927,36  337.621,15  334.739,99 -1  63  45
3 7 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alim, Bakim Ve Onarim Giderleri  2.468.785,94  3.196.140,00  147.344,95  9.124,60  17.208,47  213.306,31  76.642,68  278.401,71  54.761,98  145.332,71  174.343,45  184.615,50  440.973,79  568.602,26  911.275,32  1.399.383,09  54  37  44
3 8 Gayrimenkul Mal Bakim Ve Onarim Giderleri  3.138.813,28  6.651.000,00  487.602,01  79.442,20  252.619,00  265.963,50  248.188,03  194.858,92  147.719,60  27.497,82  27.433,68  472.131,03 -129.333,71  590.598,73  1.034.228,61  1.630.492,20  58  33  25
3 9 Tedavi Ve Cenaze Giderleri  ,00  120.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
4   Faiz  Giderleri  866.385,92  545.000,00  65.871,83  43.572,54  70.667,06  362.903,92  70.656,85  190.277,07  61.957,56  185.036,02  63.931,93  180.702,64  61.651,58  170.746,77  394.736,81  1.133.238,96  187  46  208
4 2 Diger Iç Borç Faiz Giderleri  866.385,92  545.000,00  65.871,83  43.572,54  70.667,06  362.903,92  70.656,85  190.277,07  61.957,56  185.036,02  63.931,93  180.702,64  61.651,58  170.746,77  394.736,81  1.133.238,96  187  46  208
5   Cari Transferler  7.544.319,64  9.561.907,69  536.055,07  357.739,15  317.889,26  367.998,62  662.624,49  984.580,91  774.175,92  586.810,65  414.861,50  857.462,48  1.070.136,39  832.550,80  3.775.742,63  3.987.142,61  6  50  42
5 1 Görev Zararlari  670.613,21  600.000,00  ,00  3.197,40  75.669,54  ,00  ,00  1.362,14  300.843,76  ,00  2.991,03  76.478,06  ,00  4.676,31  379.504,33  85.713,91 -77  57  14
5 2 Hazine Yardimlari (Mahalli Idare Yardimlari)  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
5 3 Kar Amaci Gütmeyen Kuruluslara Yapilan Transferler  3.322.302,04  4.306.800,00  232.140,15  171.578,61  128.324,69  279.057,12  362.389,07  271.585,99  135.884,68  219.416,90  130.341,81  208.624,44  369.089,56  516.739,31  1.358.169,96  1.667.002,37  23  41  39
5 4 Hane Halkina Yapilan Transferler  1.364.459,87  2.430.500,00  95.779,52  158.064,11  94.080,37  58.227,03  40.506,20  299.713,20  185.950,02  158.585,70  154.340,35  259.318,06  427.708,22  311.135,18  998.364,68  1.245.043,28  25  73  51
5 8 Gelirlerden Ayrilan Paylar  2.186.944,52  2.224.607,69  208.135,40  24.899,03  19.814,66  30.714,47  259.729,22  411.919,58  151.497,46  208.808,05  127.188,31  313.041,92  273.338,61  ,00  1.039.703,66  989.383,05 -5  48  44
6   Sermaye Giderleri  46.837.693,12  45.214.228,02  4.545.790,64  841.519,00  5.083.209,84  6.927.570,60  3.711.789,29  4.930.395,68  2.987.558,71  3.430.546,06  6.021.500,62  4.278.846,04  10.412.611,33  8.713.421,56  32.762.460,43  29.122.298,94 -11  70  64
6 1 Mamul Mal Alimlari  4.261.512,41  3.564.008,85  532.608,79  118.676,40  318.852,52  130.264,00  218.134,30  148.680,00  395.575,98  1.031.568,88  1.855.269,61  453.529,62  843.402,40  546.169,13  4.163.843,60  2.428.888,03 -42  98  68
6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri  ,00  22.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
6 3 Gayri Maddi Hak Alimlari  941.507,13  1.000.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  85.597,20  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  741.780,33  586.704,26  827.377,53  586.704,26 -29  88  59
6 4 Gayrimenkul Alimlari Ve Kamulastirmasi  5.491.497,68  4.408.219,17  171.859,91  ,00  ,00  3.538.219,00  342.380,06  74.732,28  355.715,53  362.925,17  ,00  32.904,71  613.297,28  ,00  1.483.252,78  4.008.781,16  170  27  91
6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  34.102.622,94  31.760.000,00  3.668.760,60  678.374,21  4.534.458,38  3.092.160,08  2.520.724,14  4.529.914,29  2.083.749,18  2.036.052,01  3.870.947,80  3.314.659,83  7.811.046,82  6.650.302,41  24.489.686,92  20.301.462,83 -17  72  64
6 6 Menkul Mallarin Büyük Onarim Giderleri  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
6 7 Gayrimenkul Büyük Onarim Giderleri  2.040.552,96  4.460.000,00  172.561,34  44.468,39  229.898,94  166.927,52  544.953,59  177.069,11  152.518,02  ,00  295.283,21  477.751,88  403.084,50  930.245,76  1.798.299,60  1.796.462,66  0  88  40
7   Sermaye Transferleri  2.412.598,63  ,00  ,00  ,00  ,00  38.360,63  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  1.373.550,00  ,00  1.373.550,00  38.360,63 -97  57  0
7 1 Yurtiçi Sermaye Transferleri  2.412.598,63  ,00  ,00  ,00  ,00  38.360,63  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  1.373.550,00  ,00  1.373.550,00  38.360,63 -97  57  0
8   Borç Verme  3.143.753,00  ,00  ,00  ,00  2.570.000,00  400.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  1.777.245,90  ,00  ,00  2.570.000,00  2.177.245,90 -15  82  0
8 1 Yurtiçi Borç Verme  3.143.753,00  ,00  ,00  ,00  2.570.000,00  400.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  1.777.245,90  ,00  ,00  2.570.000,00  2.177.245,90 -15  82  0
9   Yedek Ödenekler  ,00  12.610.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9 1 Personel Giderlerini Karsilama Ödenegi  ,00  1.367.500,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9 6 Yedek Ödenek  ,00  11.242.500,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9 7 Yeni Kurulacak Daire ve Idarelerin Ihtiyaçlarini Karsilama Ödenegi  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
    TOPLAM 213.140.005,54 257.200.000,00  19.126.973,97  15.130.634,31  20.062.408,37  24.093.678,09  17.764.973,89  21.753.723,95  16.604.779,37  19.525.585,36  19.274.250,23  21.399.503,99  33.945.163,00  35.575.149,89  126.778.548,83  137.478.275,59  8  59  53