EKO SIN. AÇIKLAMA 2015 2016 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
(%)
I II GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
1   Personel Giderleri  40.653.633,14  46.308.660,42  3.141.751,23  3.622.522,45  2.765.326,13  3.367.382,71  3.299.819,03  3.080.191,63  3.145.441,43  3.335.604,44  3.056.687,70  3.388.798,98  3.282.145,63  5.381.081,12  18.691.171,15  22.175.581,33  19  46  48
1 1 Memurlar  17.309.918,35  19.583.774,40  2.042.747,62  2.231.169,27  1.374.323,54  1.681.511,87  1.388.978,86  1.597.082,39  1.427.914,39  1.701.815,58  1.386.333,56  1.668.578,55  1.405.716,24  1.679.006,43  9.026.014,21  10.559.164,09  17  52  54
1 2 Sözlesmeli  Personel  1.147.569,04  1.568.384,76  118.277,43  157.843,20  82.464,19  178.782,92  85.226,29  156.665,71  89.097,93  135.738,53  89.417,97  141.813,11  89.584,78  147.486,62  554.068,59  918.330,09  66  48  59
1 3 Isçiler  21.588.863,66  24.527.792,43  933.489,38  1.184.199,61  1.252.056,73  1.449.931,82  1.762.292,00  1.266.951,96  1.568.058,00  1.407.348,33  1.519.670,77  1.515.852,17  1.743.245,48  3.498.575,61  8.778.812,36  10.322.859,50  18  41  42
1 4 Geçici Personel  124.884,50  160.000,00  14.352,00  16.830,94  14.843,75  19.092,18  15.105,00  19.124,70  15.057,50  19.027,13  15.105,00  19.124,70  11.471,25  18.897,03  85.934,50  112.096,68  30  69  70
1 5 Diger Personel  482.397,59  468.708,83  32.884,80  32.479,43  41.637,92  38.063,92  48.216,88  40.366,87  45.313,61  71.674,87  46.160,40  43.430,45  32.127,88  37.115,43  246.341,49  263.130,97  7  51  56
2   Sosyal Güvenlik Kurumlarina Devlet Primi Giderleri  6.285.096,75  7.116.737,11  442.354,35  519.891,32  431.521,60  498.467,87  463.588,26  492.251,89  484.619,02  524.799,33  472.399,24  535.807,24  555.710,28  970.410,21  2.850.192,75  3.541.627,86  24  45  50
2 1 Memurlar  2.107.717,19  2.588.238,67  243.702,03  284.373,70  168.060,93  204.105,23  168.560,98  204.441,70  168.746,60  204.579,51  169.158,40  205.544,03  168.968,92  206.526,77  1.087.197,86  1.309.570,94  20  52  51
2 2 Sözlesmeli Personel  195.025,68  522.634,44  19.948,19  26.239,93  13.872,66  18.850,79  14.339,86  21.847,68  14.969,25  22.753,80  15.194,71  24.067,61  15.228,92  25.071,17  93.553,59  138.830,98  48  48  27
2 3 Isçiler  3.982.353,88  4.005.864,00  178.704,13  209.277,69  249.588,01  275.511,85  280.687,42  265.962,51  300.903,17  297.466,02  288.046,13  306.195,60  371.512,44  738.812,27  1.669.441,30  2.093.225,94  25  42  52
2 5 Diger Personel  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
3   Mal Ve Hizmet Alim Giderleri  105.396.525,34  135.843.466,76  1.090.703,79  1.511.949,48  8.191.822,78  10.606.110,49  9.315.312,11  11.209.329,85  8.314.144,14  10.195.333,93  8.654.808,63  11.540.583,39  9.325.040,92  11.652.472,89  44.891.832,37  56.715.780,03  26  43  42
3 1 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alimlari  ,00  500,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
3 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alimlari  10.463.551,03  12.757.250,41  595.149,53  946.699,60  466.469,94  1.006.467,87  998.584,02  1.361.391,20  684.852,11  1.025.065,00  687.934,55  1.135.698,52  1.211.731,17  997.794,27  4.644.721,32  6.473.116,46  39  44  51
3 3 Yolluklar  117.194,80  350.800,00  1.075,26  3.737,81  6.485,08  37.231,69  24.348,12  8.186,28  6.437,26  1.557,73  9.506,55  7.706,44  20.543,21  12.791,76  68.395,48  71.211,71  4  58  20
3 4 Görev Giderleri  2.858.352,07  3.174.674,60  407.420,89  292.922,84  440.007,61  185.824,56  229.619,71  810.496,62  176.465,69  105.816,18  113.586,04  1.086.014,71  139.095,61  300.378,11  1.506.195,55  2.781.453,02  85  53  88
3 5 Hizmet Alimlari  85.816.232,62  108.853.101,75  83.888,90  167.350,43  6.851.441,98  8.756.897,79  7.155.202,95  8.484.011,23  6.711.751,90 8.562.546,85  6.844.591,56  8.628.442,83  7.167.572,99  9.314.077,25  34.814.450,28 43.913.326,38  26  41  40
3 6 Temsil Ve Tanitma Giderleri  533.595,60  740.000,00  ,00  19.584,10  27.979,44  83.748,68  16.936,36  26.109,73  11.505,69  21.947,29  125.586,81  131.890,19  13.966,15  224.487,83  195.974,45  507.767,82  159  37  69
3 7 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alim, Bakim Ve Onarim Giderleri  2.468.785,94  3.196.140,00  3.129,21  ,00  264.154,21  346.796,98  223.590,63  409.626,19  364.820,22  255.159,07  265.312,78  384.623,16  436.503,57  319.815,21  1.557.510,62  1.716.020,61  10  63  54
3 8 Gayrimenkul Mal Bakim Ve Onarim Giderleri  3.138.813,28  6.651.000,00  40,00  57.860,00  135.284,52  189.142,92  667.030,32  109.508,60  358.311,27  400.160,30  608.290,34  166.207,54  335.628,22  483.128,46  2.104.584,67  1.406.007,82 -33  67  21
3 9 Tedavi Ve Cenaze Giderleri  ,00  120.000,00  ,00  23.794,70  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  347,60  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  24.142,30  0  0  20
4   Faiz  Giderleri  866.385,92  545.000,00  80.264,09  ,00  83.669,81  ,00  73.677,47  167.529,80  79.381,01  50.598,71  74.751,42  389.419,08  79.905,31  212.203,03  471.649,11  819.750,62  74  54  150
4 2 Diger Iç Borç Faiz Giderleri  866.385,92  545.000,00  80.264,09  ,00  83.669,81  ,00  73.677,47  167.529,80  79.381,01  50.598,71  74.751,42  389.419,08  79.905,31  212.203,03  471.649,11  819.750,62  74  54  150
5   Cari Transferler  7.544.319,64  9.561.907,69  302.115,56  494.568,73  396.072,19  1.040.011,32  382.281,18  1.081.171,13  574.373,75  621.961,07  367.762,32  1.044.648,85  1.745.972,01  1.502.008,47  3.768.577,01  5.784.369,57  53  50  60
5 1 Görev Zararlari  670.613,21  600.000,00  ,00  2.492,52  ,00  ,00  ,00  330.840,79  ,00  ,00  ,00  ,00  291.108,88  68.144,95  291.108,88  401.478,26  38  43  67
5 2 Hazine Yardimlari (Mahalli Idare Yardimlari)  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
5 3 Kar Amaci Gütmeyen Kuruluslara Yapilan Transferler  3.322.302,04  4.306.800,00  53.719,43  426.528,64  185.947,63  335.007,83  160.324,46  229.951,50  306.250,17  289.809,40  158.565,92  321.990,90  1.099.324,47  1.080.885,35  1.964.132,08  2.684.173,62  37  59  62
5 4 Hane Halkina Yapilan Transferler  1.364.459,87  2.430.500,00  33.770,00  17.554,12  38.872,80  525.463,88  59.102,90  218.190,62  89.643,32  134.478,11  63.711,60  315.185,11  80.994,57  178.891,66  366.095,19  1.389.763,50  280  27  57
5 8 Gelirlerden Ayrilan Paylar  2.186.944,52  2.224.607,69  214.626,13  47.993,45  171.251,76  179.539,61  162.853,82  302.188,22  178.480,26  197.673,56  145.484,80  407.472,84  274.544,09  174.086,51  1.147.240,86  1.308.954,19  14  52  59
6   Sermaye Giderleri  46.837.693,12  45.214.228,02  167.284,47  1.527.056,62  2.335.446,65  1.078.799,16  1.979.506,02  394.480,03  4.155.469,67  2.425.288,65  2.416.870,65  6.635.981,42  3.020.655,23  3.592.507,87  14.075.232,69  15.654.113,75  11  30  35
6 1 Mamul Mal Alimlari  4.261.512,41  3.564.008,85  ,00  ,00  ,00  53.100,00  69.124,47  ,00  17.455,53  150.449,54  11.088,81  112.288,80  ,00  276.066,31  97.668,81  591.904,65  506  2  17
6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri  ,00  22.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
6 3 Gayri Maddi Hak Alimlari  941.507,13  1.000.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  114.129,60  ,00  114.129,60  ,00 -100  12  0
6 4 Gayrimenkul Alimlari Ve Kamulastirmasi  5.491.497,68  4.408.219,17  ,00  889.899,54  1.326.438,56  505.883,15  251.452,82  261.538,40  1.484.446,54  481.600,00  838.302,96  4.666.854,68  107.604,02  141.799,00  4.008.244,90  6.947.574,77  73  73  158
6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  34.102.622,94  31.760.000,00  167.284,47  637.157,08  1.009.008,09  519.816,01  1.658.928,73  132.941,63  2.653.567,60  1.657.155,83  788.518,96  1.682.811,94  3.335.628,17  3.047.663,00  9.612.936,02  7.677.545,49 -20  28  24
6 6 Menkul Mallarin Büyük Onarim Giderleri  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
6 7 Gayrimenkul Büyük Onarim Giderleri  2.040.552,96  4.460.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  136.083,28  778.959,92  174.026,00 -536.706,56  126.979,56  242.253,36  437.088,84  80  12  10
7   Sermaye Transferleri  2.412.598,63  ,00  249.325,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  789.723,63  ,00  ,00  ,00  1.039.048,63  ,00 -100  43  0
7 1 Yurtiçi Sermaye Transferleri  2.412.598,63  ,00  249.325,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  789.723,63  ,00  ,00  ,00  1.039.048,63  ,00 -100  43  0
8   Borç Verme  3.143.753,00  ,00  ,00  ,00  ,00  1.624.978,50  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  500.000,00  573.753,00  400.000,00  573.753,00  2.524.978,50  340  18  0
8 1 Yurtiçi Borç Verme  3.143.753,00  ,00  ,00  ,00  ,00  1.624.978,50  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  500.000,00  573.753,00  400.000,00  573.753,00  2.524.978,50  340  18  0
9   Yedek Ödenekler  ,00  12.610.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9 1 Personel Giderlerini Karsilama Ödenegi  ,00  1.367.500,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9 6 Yedek Ödenek  ,00  11.242.500,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9 7 Yeni Kurulacak Daire ve Idarelerin Ihtiyaçlarini Karsilama Ödenegi  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
    TOPLAM 213.140.005,54 257.200.000,00  5.473.798,49  7.675.988,60  14.203.859,16  18.215.750,05  15.514.184,07  16.424.954,33  16.753.429,02  17.153.586,13  15.833.003,59  24.035.238,96  18.583.182,38  23.710.683,59  86.361.456,71 107.393.467,75  24  41  42