567a5f0a539243f890051219ea6a42b5V3UXXBKY

EKO SIN. AÇIKLAMA 2016 2017 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
(%)
I II GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1   Vergi Gelirleri  95.277.622,03  115.210.000,00  5.706.123,99  5.007.565,43  4.354.026,47  3.740.598,55  6.128.838,02  5.910.072,34  5.645.759,32  4.528.865,20  27.112.783,54  29.769.043,14  4.405.771,44  6.722.041,24  53.353.302,78  55.678.185,90  4  56  48
1 2 Mülkiyet Üzerinden Alinan Vergiler  73.775.568,89  83.000.000,00  2.121.208,04  3.168.091,25  2.732.611,02  1.955.744,38  3.918.943,20  3.798.574,05  4.211.022,13  2.864.517,97  25.409.694,02  28.184.440,98  3.816.283,95  2.530.782,02  42.209.762,36  42.502.150,65  1  57  51
1 3 Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri  13.859.800,12  20.900.000,00  1.214.300,26  1.354.699,24  1.180.632,69  1.299.659,66  1.545.791,66  1.407.813,09  1.096.697,72  1.247.583,22  1.162.845,36  604.386,38  218.851,37  1.660.049,19  6.419.119,06  7.574.190,78  18  46  36
1 6 Harçlar  7.586.684,70  11.210.000,00  2.360.460,34  484.565,84  436.302,45  484.888,23  652.955,03  703.553,13  325.897,06  416.673,20  529.304,61  979.492,29  367.603,90  2.531.085,22  4.672.523,39  5.600.257,91  20  62  50
1 9 Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler  55.568,32  100.000,00  10.155,35  209,10  4.480,31  306,28  11.148,13  132,07  12.142,41  90,81  10.939,55  723,49  3.032,22  124,81  51.897,97  1.586,56 -97  93  2
3   Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  6.494.105,52  8.178.000,00  461.770,92  1.086.590,61  899.310,35  442.307,76  638.449,15  989.150,95  546.334,51  1.119.124,85  411.923,06  1.277.087,86  448.937,96  1.328.260,90  3.406.725,95  6.242.522,93  83  52  76
3 1 Mal ve Hizmet Satis Gelirleri  3.629.891,54  4.351.000,00  374.025,12  712.910,49  276.272,49  66.796,74  261.014,33  750.967,79  219.355,21  464.483,37  208.400,95  732.815,65  311.021,03  1.133.227,50  1.650.089,13  3.861.201,54  134  45  89
3 2 Mallarin Kullanma veya Faaliyette Bulunma Izni  G  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
3 3 KIT ve Kamu Bankalari Gelirleri  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  379.887,20  ,00  ,00  ,00  379.887,20  0  0  0
3 4 Kurumlar Hasilati  442.088,77  602.000,00  26.658,55  24.227,25  39.412,41  29.939,12  41.959,71  30.926,43  27.414,94  13.739,99  21.143,79  41.340,01  8.265,32  20.438,97  164.854,72  160.611,77 -3  37  27
3 5 Kurumlar Karlari  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
3 6 Kira Gelirleri  2.419.725,21  3.205.000,00  60.287,25  349.452,87  583.425,45  345.571,90  334.875,11  207.256,73  298.964,36  640.901,49  182.378,32  123.045,00  129.451,61  174.594,43  1.589.382,10  1.840.822,42  16  66  57
3 9 Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  2.400,00  20.000,00  800,00  ,00  200,00  ,00  600,00  ,00  600,00  ,00  ,00  ,00  200,00  ,00  2.400,00  ,00 -100  100  0
4   Alinan Bagis ve Yardimlar ile Özel Gelirler  9.132.400,50  7.800.000,00  862.994,64  ,00  1.638.234,49  4.086,03  326.840,69  ,00  235.447,93  ,00  715.556,72  ,00  628.714,66  ,00  4.407.789,13  4.086,03 -100  48  0
4 1 Yurt Disindan Alinan Bagis ve Yardimlar  96.058,10  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
4 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Idarelerden Alin  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
4 3 Diger Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
4 4 Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve Bag  82.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  82.000,00  ,00  82.000,00  ,00 -100  100  0
4 5 Proje Yardimlari  8.954.342,40  7.800.000,00  862.994,64  ,00  1.638.234,49  4.086,03  326.840,69  ,00  235.447,93  ,00  715.556,72  ,00  546.714,66  ,00  4.325.789,13  4.086,03 -100  48  0
5   Diger Gelirler  117.955.330,15  134.970.000,00  11.910.293,10  12.089.346,35  9.035.227,97  9.846.199,08  8.898.480,21  3.983.208,68  10.251.654,39  12.134.866,78  9.421.202,06  9.465.050,93  7.641.192,20  11.109.535,34  57.158.049,93  58.628.207,16  3  48  43
5 1 Faiz Gelirleri  688.382,29  1.050.000,00  46.845,81  11.481,39  37.252,22  349.355,59  17.623,44  21.759,71  41.065,60  19.499,14  134.644,23  19.947,31  119.550,36  56.084,68  396.981,66  478.127,82  20  58  46
5 2 Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar  98.996.943,79  114.150.000,00  8.872.055,41  11.352.250,72  7.693.389,35  8.826.195,38  8.973.643,60  2.694.641,69  8.776.650,38  9.460.224,81  7.421.838,64  8.164.997,45  5.994.503,59  10.175.310,16  47.732.080,97  50.673.620,21  6  48  44
5 3 Para Cezalari  12.125.102,59  15.450.000,00  822.849,73  644.520,67  1.141.604,54  596.970,46  1.320.667,03  730.603,12  1.228.625,74  646.873,48  1.496.154,53  1.008.711,14  1.447.634,52  549.086,18  7.457.536,09  4.176.765,05 -44  62  27
5 9 Diger Çesitli Gelirler  6.144.901,48  4.320.000,00  2.168.542,15  81.093,57  162.981,86  73.677,65 -1.413.453,86  536.204,16  205.312,67  2.008.269,35  368.564,66  271.395,03  79.503,73  329.054,32  1.571.451,21  3.299.694,08  110  26  76
6   Sermaye Gelirleri  4.758.615,25  19.143.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  4.758.615,25  ,00  ,00  ,00  ,00  77.389,68  ,00  ,00  4.758.615,25  77.389,68 -98  100  0
6 1 Tasinmaz Satis Gelirleri  4.758.615,25  19.143.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  4.758.615,25  ,00  ,00  ,00  ,00  77.389,68  ,00  ,00  4.758.615,25  77.389,68 -98  100  0
6 2 Tasinir Satis Gelirleri  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
6 3 Menkul Kiymet ve Varlik Satis Gelirleri  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
6 9 Diger Sermaye Satis Gelirleri  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
8   Alacaklardan Tahsilat  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
8 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9   BÜTÇE GELIRLERINDEN RET VE IADELER H  727.180,19 -301.000,00  46.615,42  76.488,99  40.772,11  31.354,78  69.773,99  71.249,92  39.073,01  120.626,86  42.177,38  288.606,60  44.357,63  39.799,12  282.769,54  628.126,27  122  39 -209
9 1 Vergi Gelirleri  172.304,19 -270.000,00  16.213,28  41.411,51  27.578,06  7.996,98  6.305,23  7.100,35  34.392,82  30.005,61  3.849,60  253.664,67  18.725,59  9.124,01  107.064,58  349.303,13  226  62 -129
9 3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  34.196,27 -11.000,00  38,14  1.710,00  727,15  1.080,00  2.059,16  3.226,28  2.266,45  2.133,14  2.305,09  2.314,69  4.089,15  21.331,50  11.485,14  31.795,61  177  34 -289
9 4 Alinan Bagis ve Yardimlar ile Özel Gelirler  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9 5 Diger Gelirler  520.679,73 -20.000,00  30.364,00  33.367,48  12.466,90  22.277,80  61.409,60  60.923,29  2.413,74  88.488,11  36.022,69  32.627,24  21.542,89  9.343,61  164.219,82  247.027,53  50  32 -1235
9 6 Sermaye Gelirleri  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9 8 Alacaklardan Tahsilat  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
    TOPLAM 234.345.253,64 285.000.000,00  18.894.567,23  18.107.013,40  15.886.027,17  14.001.836,64  20.681.449,33  10.811.182,05 16.640.123,14  17.662.229,97  37.619.288,00  40.299.965,01  13.080.258,63  19.120.038,36  122.801.713,50  120.002.265,43 -2  53  42