EKO SIN. AÇIKLAMA 2016 2017 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
ARTIŞ
ORANI
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI
(%)
I II GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1   Personel Giderleri  46.546.078,35  51.114.232,25  3.622.522,45  3.254.818,84  3.367.382,71  4.425.494,04  3.080.191,63  4.278.590,64  3.335.604,44  4.159.410,13  3.388.798,98  3.971.959,56  5.381.081,12  5.176.657,02  22.175.581,33  25.266.930,23  14  48  49
1 1 Memurlar  20.174.577,82  22.376.096,14  2.231.169,27  1.830.713,40  1.681.511,87  2.652.607,90  1.597.082,39  1.794.586,77  1.701.815,58  1.841.835,65  1.668.578,55  1.799.891,72  1.679.006,43  1.801.005,64  10.559.164,09  11.720.641,08  11  52  52
1 2 Sözlesmeli  Personel  1.913.492,30  2.687.083,92  157.843,20  231.876,72  178.782,92  189.920,92  156.665,71  183.310,87  135.738,53  199.488,35  141.813,11  222.092,48  147.486,62  210.333,07  918.330,09  1.237.022,41  35  48  46
1 3 Isçiler  23.779.547,04  25.345.131,74  1.184.199,61  1.119.417,14  1.449.931,82  1.512.337,42  1.266.951,96  2.234.436,38  1.407.348,33  2.023.591,12  1.515.852,17  1.868.030,50  3.498.575,61  3.097.591,96  10.322.859,50  11.855.404,52  15  43  47
1 4 Geçici Personel  175.195,19  200.000,00  16.830,94  21.809,06  19.092,18  22.607,10  19.124,70  23.063,45  19.027,13  22.993,21  19.124,70  22.958,12  18.897,03  17.309,78  112.096,68  130.740,72  17  64  65
1 5 Diger Personel  503.266,00  505.920,45  32.479,43  51.002,52  38.063,92  48.020,70  40.366,87  43.193,17  71.674,87  71.501,80  43.430,45  58.986,74  37.115,43  50.416,57  263.130,97  323.121,50  23  52  64
2   Sosyal Güvenlik Kurumlarina Devlet Primi Giderleri  7.421.385,22  8.510.651,98  519.891,32  479.905,26  498.467,87  670.594,74  492.251,89  725.405,39  524.799,33  626.225,41  535.807,24  650.459,87  970.410,21  944.297,95  3.541.627,86  4.096.888,62  16  48  48
2 1 Memurlar  2.481.781,07  2.935.034,26  284.373,70  226.861,85  204.105,23  324.714,47  204.441,70  225.057,02  204.579,51  222.998,58  205.544,03  221.677,12  206.526,77  221.247,14  1.309.570,94  1.442.556,18  10  53  49
2 2 Sözlesmeli Personel  309.105,88  852.417,72  26.239,93  37.894,00  18.850,79  31.986,01  21.847,68  30.888,57  22.753,80  33.563,78  24.067,61  37.684,88  25.071,17  35.698,35  138.830,98  207.715,59  50  45  24
2 3 Isçiler  4.630.498,27  4.723.200,00  209.277,69  215.149,41  275.511,85  313.894,26  265.962,51  469.459,80  297.466,02  369.663,05  306.195,60  391.097,87  738.812,27  687.352,46  2.093.225,94  2.446.616,85  17  45  52
2 5 Diger Personel  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
3   Mal Ve Hizmet Alim Giderleri  129.662.780,29  159.656.230,47  1.511.949,48  2.306.902,60  10.606.110,49  12.703.847,80  11.209.329,85  11.176.877,78  10.195.333,93  11.818.745,97  11.540.583,39  12.816.532,17  11.652.472,89  13.662.228,18  56.715.780,03  64.485.134,50  14  44  40
3 1 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alimlari  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
3 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alimlari  15.361.524,00  19.493.300,00  946.699,60  1.318.574,03  1.006.467,87  1.308.749,03  1.361.391,20  936.361,94  1.025.065,00  1.334.299,20  1.135.698,52  1.547.962,69  997.794,27  2.053.209,81  6.473.116,46  8.499.156,70  31  42  44
3 3 Yolluklar  115.324,16  305.860,00  3.737,81  1.264,41  37.231,69  3.066,56  8.186,28  10.600,29  1.557,73  11.689,90  7.706,44  13.615,23  12.791,76  33.204,49  71.211,71  73.440,88  3  62  24
3 4 Görev Giderleri  3.440.776,68  3.321.900,00  292.922,84  106.047,04  185.824,56  65.256,89  810.496,62  283.212,74  105.816,18  324.023,89  1.086.014,71  144.562,04  300.378,11  167.426,30  2.781.453,02  1.090.528,90 -61  81  33
3 5 Hizmet Alimlari  103.726.601,62  126.019.751,49  167.350,43  422.754,01  8.756.897,79  10.765.769,57  8.484.011,23  9.111.050,94  8.385.280,76  9.554.405,00  8.628.442,83  10.001.912,42  9.314.077,25  10.473.604,07  43.736.060,29  50.329.496,01  15  42  40
3 6 Temsil Ve Tanitma Giderleri  842.507,81  789.517,98  19.584,10  14.160,00  83.748,68  65.488,31  26.109,73  106.885,62  21.947,29  312.131,02  131.890,19  262.715,70  224.487,83  256.507,90  507.767,82  1.017.888,55  100  60  129
3 7 Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alim, Bakim Ve Onarim Giderleri  3.115.403,70  3.264.901,00  ,00  114.389,20  346.796,98  237.136,26  409.626,19  288.163,36  255.159,07  41.511,77  384.623,16  569.126,19  319.815,21  540.902,49  1.716.020,61  1.791.229,27  4  55  55
3 8 Gayrimenkul Mal Bakim Ve Onarim Giderleri  3.036.500,02  6.321.000,00  57.860,00  314.662,81  189.142,92  258.381,18  109.508,60  440.602,89  400.160,30  240.685,19  166.207,54  276.637,90  483.128,46  137.373,12  1.406.007,82  1.668.343,09  19  46  26
3 9 Tedavi Ve Cenaze Giderleri  24.142,30  140.000,00  23.794,70  15.051,10  ,00  ,00  ,00  ,00  347,60  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  24.142,30  15.051,10 -38  100  11
4   Faiz  Giderleri  1.952.989,58  2.800.000,00  ,00  177.578,58  ,00  159.124,95  167.529,80  149.770,56  50.598,71  285.673,01  389.419,08  252.543,54  212.203,03  252.779,17  819.750,62  1.277.469,81  56  42  46
4 2 Diger Iç Borç Faiz Giderleri  1.952.989,58  2.800.000,00  ,00  177.578,58  ,00  159.124,95  167.529,80  149.770,56  50.598,71  285.673,01  389.419,08  252.543,54  212.203,03  252.779,17  819.750,62  1.277.469,81  56  42  46
5   Cari Transferler  9.771.512,18  10.868.799,00  494.568,73  447.642,98  1.040.011,32  330.245,28  1.081.171,13  723.811,97  621.961,07  1.573.367,67  1.044.648,85  494.937,93  1.502.008,47  2.419.252,51  5.784.369,57  5.989.258,34  4  59  55
5 1 Görev Zararlari  487.192,17  647.000,00  2.492,52  ,00  ,00  ,00  330.840,79  8.421,45  ,00  44.173,26  ,00  ,00  68.144,95  383.807,50  401.478,26  436.402,21  9  82  67
5 2 Hazine Yardimlari (Mahalli Idare Yardimlari)  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
5 3 Kar Amaci Gütmeyen Kuruluslara Yapilan Transferler  4.351.175,99  4.576.699,00  426.528,64  177.088,90  335.007,83  139.806,39  229.951,50  403.151,98  289.809,40  304.046,26  321.990,90  267.471,40  1.080.885,35  1.386.334,87  2.684.173,62  2.677.899,80  0  62  59
5 4 Hane Halkina Yapilan Transferler  2.634.806,78  2.145.100,00  17.554,12  8.040,00  525.463,88  12.360,00  218.190,62  88.686,08  134.478,11  294.606,97  315.185,11  111.916,59  178.891,66  211.565,09  1.389.763,50  727.174,73 -48  53  34
5 8 Gelirlerden Ayrilan Paylar  2.298.337,24  3.500.000,00  47.993,45  262.514,08  179.539,61  178.078,89  302.188,22  223.552,46  197.673,56  930.541,18  407.472,84  115.549,94  174.086,51  437.545,05  1.308.954,19  2.147.781,60  64  57  61
6   Sermaye Giderleri  44.776.412,69  52.551.086,30  1.527.056,62  986.081,02  1.078.799,16  644.789,41  394.480,03  3.306.837,27  2.425.288,65  2.231.545,97  6.635.981,42  424.918,00  3.592.507,87  3.573.889,47  15.654.113,75  11.168.061,14 -29  35  21
6 1 Mamul Mal Alimlari  3.020.792,68  3.840.100,00  ,00  ,00  53.100,00  118.801,22  ,00  23.600,00  150.449,54  239.145,27  112.288,80  100.654,00  276.066,31  55.695,60  591.904,65  537.896,09 -9  20  14
6 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri  ,00  10.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
6 3 Gayri Maddi Hak Alimlari  586.704,26  50.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
6 4 Gayrimenkul Alimlari Ve Kamulastirmasi  10.956.355,93  8.630.986,30  889.899,54  ,00  505.883,15  ,00  261.538,40  1.604.135,11  481.600,00  ,00  4.666.854,68  ,00  141.799,00  1.326.350,00  6.947.574,77  2.930.485,11 -58  63  34
6 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri  27.979.008,32  38.210.000,00  637.157,08  986.081,02  519.816,01  525.988,19  132.941,63  1.451.112,59  1.657.155,83  1.896.870,85  1.682.811,94  324.264,00  3.047.663,00  2.191.843,87  7.677.545,49  7.376.160,52 -4  27  19
6 6 Menkul Mallarin Büyük Onarim Giderleri  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
6 7 Gayrimenkul Büyük Onarim Giderleri  2.233.551,50  1.810.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  227.989,57  136.083,28  95.529,85  174.026,00  ,00  126.979,56  ,00  437.088,84  323.519,42 -26  20  18
7   Sermaye Transferleri  38.360,63  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
7 1 Yurtiçi Sermaye Transferleri  38.360,63  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
8   Borç Verme  4.702.224,40  3.000.000,00  ,00  ,00  1.624.978,50  4.890.313,38  ,00  ,00  ,00  ,00  500.000,00  ,00  400.000,00  ,00  2.524.978,50  4.890.313,38  94  54  163
8 1 Yurtiçi Borç Verme  4.702.224,40  3.000.000,00  ,00  ,00  1.624.978,50  4.890.313,38  ,00  ,00  ,00  ,00  500.000,00  ,00  400.000,00  ,00  2.524.978,50  4.890.313,38  94  54  163
9   Yedek Ödenekler  ,00  14.250.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9 1 Personel Giderlerini Karsilama Ödenegi  ,00  1.000.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9 6 Yedek Ödenek  ,00  13.250.000,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
9 7 Yeni Kurulacak Daire ve Idarelerin Ihtiyaçlarini Karsilama Ödenegi  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  ,00  0  0  0
    TOPLAM 244.871.743,34 302.750.000,00  7.675.988,60  7.652.929,28  18.215.750,05  23.824.409,60  16.424.954,33  20.361.293,61  17.153.586,13  20.694.968,16  24.035.238,96  18.611.351,07  23.710.683,59  26.029.104,30  107.216.201,66  117.174.056,02  9  44  39