Yerel yönetimlerin amacı kentlerde günlük yaşamı kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunmaktır. Bu faaliyetlerin şekillenmesinde çağın gereklilikleri de önemli rol oynamaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlı bir gelişim süreci gösteren yaşlı dünyamız, özellikle son 20 yılda yaşanan teknoloji devrimi ile yeni bir çağa da kapılarını açmış oldu. Günlük yaşamımızın her evresine sirayet eden teknolojik dönüşümün gelişimi baş döndürücü hızda devam etmektedir.

Temel amacı kentte yaşayan vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmak olan yerel yönetimlerin bu sürece adaptasyonunun da aynı hızla gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu gerçekten hareketle, yüzünü geleceğe dönmüş bir kent olan Bornovamızda yerel yönetim hizmetlerimizin teknolojik gelişimle entegrasyonunun sağlanması bağlamında ciddi adımlar atıldı. Bornova Belediyesi bünyesindeki değişik birimlerde, Bornovalı hemşerilerimizin yerel yönetim hizmetlerine erişimini kolaylaştıran e-devlet uygulaması başarıyla sürdürülmektedir. Aynı şekilde, vatandaşlarımız yerel yönetim hizmetlerimize internet ve mobil teknolojiler üzerinden de ulaşabilmektedir.

Bu sorumlulukla Belediyecilik hizmetlerimizi, teknolojik alt yapımız ve donanımımızla, vatandaşlarımızın bir “tık” mesafesine taşıyoruz.
Saygılarımla,