• Müdür

  Coskan YILDIZ

 • Telefon

  (232) 999 29 29 /1100-1101-1124

 • E-mail

 • Görev Tanımı

  Çalışanlarımızın ortak katılımı ile mali, personel ve zaman kaynaklarının dengeli ve etkin kullanımını esas alarak yasalar ve genel hizmet politikaları doğrultusunda ilçe halkının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri en kısa sürede sunmak, edindiği tecrübeleri geleceğe taşımak, Belediye Başkanımızın vereceği talimatların yerine getirilmesinin sağlanmasıyla, İlçe halkının Belediyemizle ikili iletişim ve diyaloğunu sürekli en üst düzeyde tutmaktır.

 • Faaliyet Alanı

  Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  2006/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile faaliyete geçirilen Başkanlık İletişim Merkezi (BİMER) uygulaması kapsamında Valilik Makamınca Belediyemize yönlendirilen başvuru formları kayda alınır. İlgili Müdürlüklere üst yazı ile yönlendirilir. Yasal süre içerisinde vatandaşa ve Valilik Makamı Mahalli İdareler Müdürlüğüne bilgi yazısı yazılır.

   

 • Dökümanlar

 • Organizasyon Şeması

Sosyal Medya da Paylaş